søndag, august 28, 2005

Tjenestegaver i nettverk

Nettverk er et deilig ord. Nettverk får saker og ting til å henge sammen, kommunisere og samarbeide. Tjenestegaver er også et deilig ord - som igjen består av to deilige ord. Tjene - ikke penger, men tjene mennesker. Det svir litt - det er litt motstand i menneskenaturen. Men konsekvensene av å tjene er sååå deilige. Gave er også deilig. Ikke lønn, men gave. Tjenestegave - du får helt gratis lov til å tjene. Alt er snudd på hodet. Og så bruker du en gave - en egenskap, en ferdighet, kunnskap, klokskap, visdom - til å betjene andre med. Et deilig ord - tjenestegave.
Tjenestegaver i nettverk - utrolig spennende. Min tjenestegave? Jeg kaller den “Avrusning, rehabilitering og ettervern”. Den må være i nettverk for å funke. Umulig å gjøre dette alene. I nettverk med sosialkontor, rehabiliteringsinstitusjon, menighet og andre tjenestegaver. Vidar og Kjell er to tjenestegaver jeg jobber i nettverk sammen med. Utveksler erfaringer, informasjon og tips. F. eks. om fengselsprestens betydning dersom du har venner som sitter i fengsel. Veldig nyttig å ha kontakt med fengselspresten. Takk Vidar og Kjell - for at jeg får være i nettverk med dere!

Technorati Tags: ,
[posted with ecto]


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: