onsdag, august 03, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Du har reddet mitt liv fra døden

Jeg elsker Herren, for han hørte meg da jeg tryglet og bad. Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på ham så lenge jeg lever.
...
Herren er nådig og rettferdig, barmhjertig er vår Gud.
Herren bevarer de umyndige; han kom meg til hjelp da jeg var svak.
Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg!
Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall.
Jeg får vandre for Herrens åsyn i de levendes land.

Salme 116


Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: