onsdag, august 03, 2005

USAs største menighet

Facility
Ill.: House Church Chronicles
House Church Chronicles siterer en lengre artikkel i New York Times om USAs største menighet, Lakewood Church.

Min kommentar:
Det er fint at menigheter blir store, men hvor mange hjemmesittere skaper disse megakirkene i løpet av et år? Etter min erfaring er dette et stort problem med denne type menighet som blir skjøvet under teppet. Megakirker bidrar til at den store andel kristne som ikke har et kristent felleskap øker sterkt.

Technorati Tags:
[posted with ecto]Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Jan Einar sa...

Takk for sist, Are. Det er en interresang erfaring du har, at store kirker skaper hjemmesittere. Jeg ville tenke at store menigheter skaper sterkere trender i retning av menighetsliv. Men samtidig forstår jeg at man lett forsvinner i mengden.

Are Karlsen sa...

Hei Jan Einar! Kjempehyggelig å høre fra deg!

Det er vel litt enkelt å si at store menigheter skaper hjemmesittere. Også små menigheter gjør det. Det jeg tror skaper hjemmesittere er når menigheten reflekterer et verdisett som ikke er i overensstemmelse med ens egne forventninger eller idealer.

De verdisettene som fører til passitivitet kan være:

- lite fellesskap, få venner, ensomhet
- sosialt hierarki
- ingen har bruk for meg
- stor avstand til ledelsen
- liten innflytelse for den enkelte

Foretakskirker med et ledelsesmessig hierarki har ofte de negative verdisettene jeg nevner. Det er vanskelig å skape fungerende fellesskap og ivareta enkeltmennesker i det byråkratiet som fort dannes i en foretakskirke, nesten uansett størrelse.

Jeg har tro på nettverk av husmenigheter, og forsøker å bidra til at det realiseres.