mandag, august 28, 2006

Dagens foto: The Methodist Church Mare Street, Hackney, London

CRW_4283_1
The Methodist Church Mare Street, Hackney, London
Foto: Are Karlsen

Dette er fra menigheten til familien til Jengo, en liten metodistkirke startet av innvandrere i Hackney i London. Først i leide lokaler, så i denne lille kirken. Men selv nå, midt i den engelske ferietiden, måtte de sette ut stoler for å få plass til alle. Det er hovedsakelig afrikanske innvandrere i menigheten, men nå begynner også kinesiske og thailandske å komme. Menigheten har en god økonomi og arbeider for å kjøpe tomt for å bygge større kirke.

På bildet blir lille Ruben døpt. Gudstjenesten fulgte en tradisjonell liturgi helt til offergangen. Den ble en eksplosjon av lovsang til afrikanske rytmer. Rad for rad danset forsamlingen opp midtgangen og tilbake igjen.

Her et lite slideshow fra gudstjenesten.

Og et slideshow fra London her.


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Ivar Kvistum sa...

Flott øyeblikksbilde igjen, Are!

Og jeg tenker at om bare lutheranerne her hjemme hadde lært av metodistenes dåpssyn - det hadde definitivt vært et skritt i riktig retning.

Synes jeg, da.

Björn Hald sa...

Här i Sverige har den metodistiska dopsynen blivit ganska vanlig i lutherska krettsar. Men att det skulle vara ett steg i rätt riktning är jag tveksam till.

Som baptistisk teolog måste jag säga att jag fått en fördjupad förståelse av dopets innebörd, just genom luthersk dopsyn. Ur ett baptistiskt perspektiv kan man, förenklatt säga, att man bejakar den lutherska dopteologin förutom detta att man döper när en människa kommit till personlig tro på Jesus Kristus.