mandag, august 21, 2006

Pyramidereligionen

Jeg har i det siste postet mye om Kristent Fellesskap og Erling Thu, som er en av grunnleggerne av denne menigheten og Kristent Nettverk, som er et nettverk av ca. 20 menigheter landet over.

En av grunnene til at Kristent Fellesskap får oppmerksomhet fra min side er at Kristent Fellesskap har husmenighet i sine røtter og at de i sommer kalte den internasjonalt fremste husmenighetstalsmannen Wolfgang Simson.

I en kommentar nylig gir Tore Lende meg enda en grunn, - et dikt av Erling, som jeg ønsker å gjengi her:

Maktkampen i pyramidane går på livet laust.
Hatet rår, makta rår, toppane rår,
klatrarane rår, utnyttarne rår, maktmenneska rår,
dei andre døyr utan draumar
utslitne verdilause trælar
Pyramidestrukturen er er uendra
kven det er som sit på makta

Maktkampen har ingen ende i pyramidane
Mennene på toppen kjem og går
tek makt, får makt, mister makt
trældommen er alltid den same.
I huset til far min er det ingen maktkamp,
det er inga makt å slåst om,
far er einaste far
alle er brør på same golv

Maktsamfunnet hindrar folk i å ta vare på eigne saker
avgjera eigne gjerningar,
tryggja eigen tryggleik,
men overlet den til sterke styrarar.

Fridom kan ingen gje oss,
men pyramidane kan røva han.
Fridom må vi vilja og ta med makt

Fri kan berre den vera som bur
i huset med frie menn

Trygg kan berre den vera
som har kome heim
som bur mellom brør

Pyramidereligionen er ein hard herre å tena
Pyramidane strir mot all sanning og ekte kjærleik

Da jeg leste dette, tenkte jeg at denne forfatteren tenker jo som meg, og bruker samme ord som meg. Hjertet gjorde et hopp da jeg så at forfatteren var Erling Thu. Diktet ble utgitt i 1989.

Jeg kan se en klar linje mellom den Erling Thu jeg kjente fra Jesusvekkelsen på begynnelsen av 70-tallet og til forfatteren av dette diktet fra 1989. Men jeg har problemer med å se linjene fra dette diktet og til artikkelen Grunnleggjande kristne verdier som jeg siterer fra i posten Hierarki er en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap.

Diktet inneholder mye av det tankegods som idag preger deler av den internasjonale husmenighetsbevegelsen, som altså for en viss del har linjer tilbake til Jesusvekkelsen.

Jeg liker diktet veldig godt!


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Ruben sa...

Veldig bra dikt! Dikt sier egentlig veldig mye med få ord...