tirsdag, august 15, 2006

Ledelsesstrukturen i Kristent Fellesskap

Keri Jones
Keri Jones
Foto: Kristent
Fellesskap

Kontrollerer "apostelen" Keri Jones personlig det internasjonale nettverket Ministries Without Borders som Kristent Fellesskap er en del av?

Jeg har forsøkt å finne ut av Kristent Fellesskaps ledelsesstruktur ved å lese deres egne nettsteder, internasjonale nettsteder og diverse norske og internasjonale blogger.

Tjenestegavene apostler og profeter har en særstilling i KF. Det bygger de på en spesiell tolkning (og ordlyd?) av Paulus i Efeserbrevet kapitell 2,20:

Derfor heter det også i Bibelen at menigheten er bygget på apostler og profeters grunnvoll. Se KFs hjemmeside.

samme sted kan vi lese at idag har menigheten to apostler, Keri Jones, som bor i England og Noralv Askeland. De kalles også for et apostolisk team.

Erling Thu sier på en av sine blogger: I am so grateful to God to be able to work with apostles like Keri Jones and Noralv Askeland.

Til bloggen marc´s messages uttaler Erling at det finnes to nivåer av apostler og profeter, nemlig grunnlegger-apostler og grunnlegger-profeter. Og så finnes det mer vanlige apostler og profeter.

Men det finnes flere nivåer i lederskapet i Bergen:

Menigheten ledes av eldste med en ledende eldste i spissen, som også er pastor.

Det står ingenting på nettet om hvordan disse eldste velges, men jeg antar at de utpekes av apostlene.

I tillegg har de eldste i menigheten et lederteam rundt seg som er med og bærer ansvar på mange ulike plan, både når det gjelder praktisk organisering og tilsyn med mennesker. Se KFs hjemmeside.

Lederteamet antar jeg utpekes av de eldste eller apostlene.

KF driver misjonsarbeid i India og Filipinene gjennom stiftelsen Help International Norway.

Noralv Askeland og Erling Thu leder et nettverk av menigheter i Norge kalt Kristent Nettverk.

Kristent Nettverks hjemmeside kan vi lese:

Kristent Nettverk er det apostoliske arbeidet som Noralv Askeland og Erling Thu startet ... Noralv Askeland har en tydelig og klar apostolisk funksjon. Tett sammen med ham er Erling Thu, som i mange år har hatt en anerkjent profetisk tjeneste, og som bl.a. er kjent for solid bibelsk undervisning og som forfatter av mange bøker.

Der kan vi også lese dette om Noralv Askeland: Noralv har også et apostolisk tilsyn med menigheter i Tromsø, på Sortland, i Skien, på Sotra utenfor Bergen, på Bømlo, i Stokke, Råde, Norhordland, på Osterøy og Karmøy, samt i flere andre arbeider under etablering. Se Kristent Nettverks hjemmeside.

Noralv Askeland og Erling Thu står tilsluttet et internasjonalt nettverk, omtalt som et internasjonalt apostolisk arbeid, som heter Ministries Without Borders.

Ministries Without Borders omfatter 70 menigheter verden over, inklusive Norge, Storbrittannia, USA and Canada.

Ett engelsk nettsted viser kart med dette antallet menigheter:

18 menigheter i England, 13 i Norge, 6 i USA, 4 i Canada, 2 i India, 2 i Filipinene, 1 i Sør-Afrika.

Keri Jones er apostel over de engelske menighetene. En av dem sier på sin hjemmeside:

Keri has been involved with Kings Church since it’s founding in 1987 and continues to bring wisdom and direction.

Ministries Without Borders ble i mai i år søkt registrert som varemerke hos de engelske patentmyndighetene. Keri Jones står oppført som eier av varemerket. Se hjemmesiden til de engelske patentmyndighetene.

Betyr det at Keri Jones er den som kontrollerer det internasjonale nettverket som Noralv Askeland og Erling Thu, og dermed KF, er en del av?

Ministries Without Borders formidler bl.a undervisning og trening av ledere og menigheter på alle kontinent, hjelpearbeid for fattige, hjelp til utdannning etc., sier hjemmesiden til Kristent Nettverk.

Hvert år reiser Erling Thu og hans kone, Solveig, en til to måneder til India hvor de jobber tett sammen med andre apostoliske arbeider i landet. Gjennom Erling og Solveig vil Kristent Nettverk betjene menigheter i India med undervisning og økonomisk hjelp, som underhold av evangelister, drift av bibelskoler og nødhjelpsarbeid. I samarbeid med lokale ledere ... vil Erling og Solveig berøre om lag 400 til 500 menigheter med opp mot 40.000 kristne totalt!

Det ser ut som om Noralv Askeland og hans kone spiller en lignende rolle overfor et tilsvarende misjonsarbeid på Filipinene, ifølge hjemmesiden til Kristent Fellesskap i Trondheim.

Referanser:

Hjemmesiden Kristent Fellesskap
Bloggen Erling Thu
Hjemmesiden Help International Norway
Hjemmesiden Kristent Nettverk
Hjemmesiden King´s Church York
Hjemmesiden til de engelske patentmyndighetene
Bloggen marc´s messages
Hjemmesiden Kristent Felleskap Trondheim
Hjemmesiden Ministries Without Borders
Kartside Ministries Without Borders


Share/Save/Bookmark

28 kommentarer:

Jan Einar sa...

Kjære Are.

Jeg kan ikke annet en tolke ditt innlegg dit hen at du prøver å sette Kristent Fellesskap i et dårlig lys og tråkke ned på dem.

Du (dere) står i fare for å bli sett på som falske apostler/profeter på denne måten...

Ivar Kvistum sa...

Kjære Are

Gratulerer med en god researchjobb. Jeg minner om et poeng jeg har skriblet ned noe om tidligere i dag: Det finnes to prinsipper om ledelse i menigheter. Det ene handler om at lederen representerer menigheten, det andre handler om at lederen representerer Gud.

Til Jan Einar:

Hvordan kan det ha seg at man setter KF i et dårlig lys ved å refere til en ledelsesstruktur som de selv står inne for, som en sentral del av sitt eget program? Er det ikke lov å skrive om dette?

Det er kanskje vanlig i dine kretser å utstede attester til falske apostler og profeter til folk som ytrer seg kritisk?

Ivar

Thomas sa...

Er et forsøk på å finne ut av sannheten i et tema - her hvordan KFs struktur er bygget opp, hvor hierarkiske de er (evt. ikke er) - å 'tråkke på'?

Når KF ikke er åpne med hvordan de tenker/praktiserer ledelse, er det helt klart grunn til å spørre: Er dette fordi sannheten ikke tåler lyset? Eller er det fordi de bare ikke har tenkt over hvordan de framstår?`

Trosmenigheter, som Levende Ord, har også vært gjenstand for diskusjon i dette og lignende fora. Fordelen med dem er tross alt at de har vært meget tydelige på sitt syn på ledelse, autoritet og struktur, dermed også lettere å diskutere åpent - både fordeler og ulemper.

Pinsemenigheters demokrati har vært gjenstand for mye kritikk og frustrasjon, særlig blant lederne, fordi demokratiet ofte ikke har fungert - menighetsmøter har vært preget av klaging, partidannelser, og uvilje mot endringer. Og ledere har ikke hatt kunnskap om hvordan tilrettelegge for mer konstruktive dialoger.

Den Norske Kirke har sine utfordringer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonell teologi og fotfolks deltakelse og demokrati.

Husmenigheters verdier og organiseringsmåter har vært gjenstand for kritisk diskusjon her på bloggen. Mulige fallgruver har vært sterkt fremme (uformelle hierarkier, forankring av lærespørsmål, etc).

Men KFs modell (og andre i lignende situasjoner) skal man altså ikke kunne omtale, kritisere, diskutere fordi de bevisst eller ubevisst holder disse tingene skjult?
Og hvis deres struktur er preget, evt styrt, av noen få enkeltpersoner, så skal ikke disse kunne nevnes med navn, langt mindre utfordres eller kritiseres?

Hva er det vi har å skjule? Hva er det vi vil feie under teppet? Hvilke verdier er det vi dermed fremmer?

Jeg har selv hatt (og har fortsatt) stor glede av å delta i alle de ovennevnte sammenhengene. Jeg er/har vært aktivt deltakende i samtlige i lengre perioder. Jeg har ikke 'brutt' med noen av dem. Jeg bryr meg om Guds kirke. Og jeg tror at ledelses- og organiseringsmåter betyr MYE for både kirkens oppgave, og dens medlemmers ve og vel. Derfor tror jeg det er sunt og godt at disse tingene blir tatt opp.

Tore Lende sa...

Hei,
Jeg ser ikke bort fra at de kan være lurt å snakke om disse tingene - og Erling vil helt sikkert komme sammen med oss slik at vi kan snakkes ansikt til ansikt - som venner i ro og mak.

For min egen del er jeg om dagen mest opptatt med å fullføre den plan Herren har for meg - jeg har bildet noenlunde klart - og det synes av avvike mye fra den strukturen Are har beskrevet der.
Paulus advarer på det sterkeste mot at folk har sin identitet eller "holder seg til" den og den apostelen eller tjenesten. De som gjør det, bygger med høy, halm og strå.

1. Kor 1.3 er verdt et grundig studium i denne forbindelse.

Jeg kan ikke se annet enn at det å skille ut menigheter i en by med egne navn, er et grovt brudd på prinsippene i dette kapitlet? Jeg ville aldri tørre å sette navn på den den flokken av troende jeg kommer sammen med. Vi kan argumentere med at det er bare praktisk, det har ikke noen egentlig betydning - det er våre holdninger det kommer an på? Sant nok - og menigheter uten navn kan være sekteriske - svært sektiske.
Men likevel - ord skaper realiteter og holdninger.

Disse tingene bør vi som ser forskjellig på komme sammen om - ydmykt søke Herren - og be om lys og visdom.

På den måten kan vi få oppklart også hva som er misforståelser - det er ikke så lett med grundige og nyanserte diskusjoner på en blogg. Ingen ting kan erstatte møter mellom levende mennesker.

Nå venter jeg spent på Wolfgang Simsons neste bok som vil handle om apostler og profeter.

Ekklesia er verdens lys - Guds Hus - og med ærbødighet, ydmykhet rører vi med dette huset som har vært så splittet og fjernet seg så langt fra originalen. Dette kan vi ikke ta lett.

Må Herrens nåde og fred være med oss alle.

Jan Einar sa...

Jeg forstår ikke helt beskyldningene om at KF ledelsesstruktur ligger skjult siden dere har greid å trekke det frem i lyset. Samtidig sier dere at har funnet (alt det skjulte) på ulike nettsider skrevet av lederne i KF.

Til Ivar:
Jeg har ikke dømt Are eller hans likesinnede som falske. Jeg har bare advart.

Det er forskjell på kritikk, ikke all kritikk er sunn. Og det er ikke alltid min kritikk er sunn heller ;-) (bare for å komme dere i forkjøpet...)

Det er også forskjell på falske og umodne apostler/profeter.

Til Thomas:
Jeg forstår ikke helt motivet til Are, når han trekker frem en annens menighet/kirkesamfunns struktur, og når han så tydelig er imot struktur. Hvorfor KF?

Tore Lende sa...

1. Kor 1,3
Dette er et alvorlig kapitel. Jeg har aldri hørt noen tale sammenhengende over det - og reflektert over i forhold sin egen menighetssituasjon. Underlig?

Konklusjonen er: "Om noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig og det er dere" v.17

"Derfor må ingen skryte av å være tilhenger mennesker" v.21

Da ødelegger en altså Guds tempel.

Kan vi sette trosretninger, bevegelser, kirkesamfunn o.l i stedet for mennesker?

Kan det å kalle seg lutheraner, pinsevenn etc rammes av hva Paulus sier v.21

Eller for den saks skyld husmenighetsbevegelsen?

God help us. I do think this meams business.

Jan Einar sa...

Jeg fant Ares svar på mitt siste spørsmål under en annen artikkel " Er hierarki en nøkkelverdi i Kristent Fellesskap?"

Da forstår jeg Ares motiv, og annerkjenner hans metode.

Beklager.

Ivar Kvistum sa...

Jan Einar: Jeg forstår advarselen dithen at kritikk mot en bevegelse som KF innebærer at man gjør seg til falsk profet eller apostel.

Jeg har vært ute en vinternatt før og møtt tilsvarende undertrykkende retorikk i andre sammenhenger. Derfor kjenner jeg lusa på gangen.

Forutsetningen for advarselen din er nemlig at de "ekte" profetene lar seg objektivt identifisere og at deres posisjon er gitt. Kritiserer man utsagnet til en "ekte" profet, er man per definisjon en falsk utgave av arten.

Spørsmålet må da bli: Hvem sitter på retten til å definere hvilke profeter som er "ekte"? Det skulle vel ikke være disse profetene selv?

Ivar

Turid Sunde sa...

Så langt jeg vet, er den beste og sannsynligvis mest rette beskrivelsen av en falsk profet, en som absolutt kan si sannheten, men som kommer i " feil ånd". Derfor blir det veldig viktig at vi holder oss til Den Hellige Ånd, og hele tiden er under den påvirkningen fra Han som gir oss gaven til å skille ånder, avsløre hva som er falskt eller ekte.
Her nytter det ikke med hverken fine ord eller fullt hodet av kunnskap om hverken det ene eller det andre.

Jan Einar!
Så flott at du kan stå fram med et " beklager". Heia deg for det!!

Tore!
Går det bra med deg? Høres kanskje litt lettvint ut å " bare " komme med et bibelvers, men jeg tenkte på et da jeg satt og tenkte på deg i sofa`n min: 3.Joh.2. Tror forresten ikke du er den som synes det virker lettvint med "bare" et vers, etter de tinga du har skrevet om deg og din situasjon. Tar av meg hatten og vel så det, av måten du takler ting på. Guds gode fred til deg!!

Sjur Jansen sa...

På denne linken er det mer (indirekte) info om hierarkistrukturen og verdiene i denne menigheten:

http://www.kristent-nettverk.no/dok/FOLK/FOLK2005_01.pdf


Det står blant annet: ”Å retta seg etter Guds gode ordningar
i familie, forsamling og samfunn er viktig når Jesus er Herre. Då
er underordning og lydnad noko
verdifullt vi vil fremja i samsvar
med Guds vilje.
(...)
Vi har sett at autoritet har sitt
opphav i fellesskapet i Den Treeinige Gud. Leiaransvar i det kristne fellesskapet kviler på Guds kall og utrustning og tryggast i eit fellesskap. Det
er trygt og godt å underordna seg
leiarar som under Gud sjølv.
(...)
Leiaransvaret i det kristne fellesskapet ligg hjå ei
samling av eldste som er utrusta av
Den Heilage Ande og er innsett av
apostlar. Alt leiaransvar viser seg
ved å tena og går ut på å utvikla
menneske og få fram det beste i dei!
Vi vil underordna oss under kvarandre og leiarane våre og gje dei den ære dei fortener.”

Det ser altså ut til at det er de som kaller seg apostler som velger eldste i denne menigheten. Men det kan jo være at de følger samme opplegg som da de bibelske apostlene foreslo å sette inn diakoner. Da trakk apostlene seg tilbake, deres egne stemmer telte ikke med, det var menigheten som valgte diakonene. Dette er et saklig spørsmål å sende menighetens ledelse: Følger de det bibelske prinsipp som urmenigheten viser i diakonvalget i Det nye testamentet, eller har de funnet på en egen ordning?

Treenighetsargumentet forstår jeg ikke. Jeg har forøvrig skrevet litt om det tidligere på weben min, for dette er et vanlig argument som dukker opp i hierarkiske menigheter.

Forøvrig helt enig i Thomas.

Tormod sa...

Kristent Fellesskap har i 20 år gitt ut bladet FOLK. Der kan alle (spesiellt de som er abonerer) lese undervisningen om de fleste temaer. Blant annet om gavene som Gud har gitt til menigheten for at den skal blir slik som Gud vil ha den ( Bl.a. fra Ef 4:11ff og 1.kor.12).

1.kor 12 sier jo at vi har forskjellige gaver, men ingen er bedre eller mindre verd enn andre - alle er nødvendige. Hvordan Kristent Nettverk lever ut dette kan du lese om i FOLK nr4-2004. (Hvis du da ikke vil se det i ekte liv - og ikke bare synse her på nettet)

Jeg synes jeg det greit å diskutere forskjellige temaer - men hvorfor ikke kontakte f.eks Erling personlig? Blir teit å skrive usannheter om KF - uten å informere de det gjelder... Du har gjort en god research - men det er ikke sikkert at noen "dårlige" internettsider klarer å formidle det som KF står for. Kanskje du oppfatter noen ord anderledes enn det som forfatteren legger i ordet?

Erling Thu har forresten gitt ut bokserien Finn din plass (se bokkiosken.no) der han berører noen av disse temaene som er blitt nevnt tidliggere...

Man kan ikke akkurat si at KF holder ting skjult!? Men at budskapet er dårligt formidlet kan være en annen ting...

Mitt tips: Kontakt Kristent Nettverk og be om få undervisning om disse temaene
(Hvis man oppriktig ønsker å finne ut om hva de står for)

Relevant link;
http://www.krinet.no/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=60

Tore Lende sa...

"En smertefull salve"

Sitatet Sjur nevner fra hjemmesiden:

" Det
er trygt og godt å underordna seg
leiarar som under Gud sjølv."

Det gjorde meg stor sorg og uro at de setter slike ting på trykk eller seier slike ting. Jeg er nesten på gråten.

Ivar Kvistum sa...

Tormod:
Det er et spørsmål om "undervisning" fra kilden selv er den riktige metoden hvis man vil finne ut hva noen står for.

Sånn sett, og uten sammenligning for øvrig, kan man heller ikke si noe om hva scientologikirken står for uten at man har satt seg under deres kateter og mottatt undervisningen.

Man kan vel heller ikke uttale seg om hva muslimene står for uten først å lytte til deres egen undervisning, på deres betingelser.

Mitt poeng er at en kritisk distanse er nødvendig for å kunne etablere en kritisk refleksjon.

Ivar

Anonym sa...

Jeg har vært medlem av KF siden det ble egen menighet, og har kjent Erling Thu og Noralv Askeland gjennom mange år, og alt jeg kan vitne om er at dette er mennesker som er opptatt av å bygge Guds rike, og som ikke bruker tid på å fremme sin egen person. Hvis de ryktene som gikk på slutten av 80 tallet og begynnelsen av 90 tallet hadde vært sanne, så ville ikke KF vært det det er i dag. Dette er ledere som er opptatt av å stå sammen med andre, og som ikke er intressert i å utøve noen form for makt over noen. En av de tingene som jeg synes er mest positivt med KF er evnen til utvikling og fornyelse, spessielt blandt lederne. Lederne i KF er jo også noen av de ledende drivkreftene i å bygge samarbeid mellom de ulike menighetene i Bergen utfra en holding om at vi alle er del av samme menighet, og at Gud kun har en menighet, og at vi som kristne på et sted sammen uttrykker hvem Jesus er.

Jørn Roger Thormodsen sa...

Har fulgt samtalen mellom Are og Erling Thu, og synes den var spennende. Begge holdt en stil jeg synes var forbilledlig. Derfor er det med sorg jeg registrer at Are ikke lenger samtaler, men belærer. Undres på hva som har skjedd? På den ene siden er du opptatt av hierakiene, og jeg deler langt ditt syn, men nå synes jeg du opptrer som du alene vet hva som er rett. Hvorfor skifter du plutselig holdning til andre kristne? Hvorfor skal plutselig Erling Thu komme over på "din side"? Om han representerer noe annet enn hva du ser, betyr det da at han må omvende seg, forlate sin sammenheng og slutte seg til deg, for at han skal gjøre det Gud vil med hans liv? Jeg er redd denne jeg-alene-vet-hva-som-er-rett holdningen. Har ikke akkurat ført med seg mye godt gjennom menighetens historie. Og du, Are, det at Erling Thu ikke svarer, tenk om det er helt naturlige årsaker til det. Ikke det du tror, at han ikke vil svare. Tenk om han rett og slett er på ferie. Hvordan skal du da forsvare at du har kjørt så hardt ut mot ham, og ment at han er så såret at han ikke vil svare av den grunn. Hva skjer med din troverdighet da?`

Til slutt: Jeg tilhører ikke Kristent Fellesskap. Ikke er jeg tradisjonalist heller.

Jørn Roger

Jørn Roger Thormodsen sa...

Stakk innom Erling Thu's hjemmeside jeg, Are. Fulgte bare linkene dine. Og vet du hva som står der? Erling Thu er på ferie med barnebarna sine! Og vet du hva han skriver? Han tviler på om han får tid til å skrive på bloggen sin i det hele tatt mens han er opptatt med dem! Vel, du kunne spart deg for en del kommentarer om at Thu ikke vil svare deg, fordi han er såret over det du skriver. Nå har du fått et forklaringsproblem! Ikke så bra dette, Are. Nei, det er det sannelig ikke. Tenk å kjøre så hardt ut mot noen som du har gjort, og samtidig ikke gjort hjemmeleksa di! Nemlig å sørge for at det du skriver faktisk holder vann. Det har det ikke gjort nå. Båten din lekker! Jeg synes det er riktig ille at du går så sterkt ut mot medkristne. Det er virkelig beklagelig.

Jørn Roger

Are Karlsen sa...

Jørn Roger,

Du har helt rett. Å snakke om brutt kommunikasjon blir helt feil. Jeg svarte i en kommentar på en hypotetisk påstand, som om det var et faktum. Jeg har ingen grunn til å si at kommunikasjonen er brutt p g a at Erling ikke kommenterer på bloggen.

Jeg vil beklage dette der hvor det er sagt.

Are Karlsen sa...

Det er Erling Thu som har skrevet det Sjur siterer.

Han skrev også dette i samme artikkel:

"Mannen er hovud og frelsar for familien, medan mann og kone er likeverdige partnarar som skal oppseda barna som er Guds verdifulle gåver."

Forståelsen av det bibelske begrepet "hode" er nokså avgjørende her, og kan gis et helt annet innhold enn det som er blitt vanlig. Jeg har vært inne på dette tidligere på bloggen.

Tore Lende sa...

Bob Mumford
var sentral i på 80-tallet og en av de fremste talsmenn for
denne underordningsforståelsen/praksis -
(Underordne seg lederne som under Gud - og det er trygt og godt)-

Mumford (sammen med bl.a. Ern Baxter) stod også nær Bryn Jones.
I 1989 tok han et alvorlig oppgjør med sin tidligere forkynnelse og praksis. Og ber verdens kristenhet om tilgivelse for den ubotelige skaden denne læren har påført Kristi legeme.

I 1990 sier Mumford til Christianity Today

"For the injury and shame caused to people, families and the larger body of Christ, I repent with sorrow and ask your forgiveness" (March 19, 1990).

Jeg velger å tro at også KF har forlatt denne underordningsforståelsen.

Her er litt om dette - og vi kan trolig lære av det
http://www.reveal.org/library/thirdparty/wellspring_otherside.html

Så vil jeg også si at jeg regner med å stå sammen med mine venner i KF i årene fremover - om jeg får leve. Vi lengter etter de samme realiteter av Guds rike-

Jørn Roger Thormodsen sa...

Takker Are for at han er så stor at han kan innrømme at han kan ta feil! Håper dialogen kan fortsette på denne bloggen, og ikke belæringen. Har søkt litt på nett og blogger idag, og kom over bloggen til en som har vært innom her, nemlig Bjørn Olav Hansen. Den er utrolig sammensatt, med mange spennende innspill om alt fra munker til karismatikk. Ser han har begynt en ny serie idag hvor han skal ta for seg apostel og profettjenesten sett i lys NT og samtiden. Spennende og absolutt anbefalelsesverdig. Men det spørs jo om ikke han også står for det samme som Kristent Fellesskap gjør. Bloggen hans finnes her:
http://www.bjornolav.blogspot.com/

Jørn Roger

Turid Sunde sa...

Passer godt det jeg gikk og tenkte på i dag. Hva betyr dette med " hodet"? Hva skal det gjøre, og hva skal det ikke gjøre? Hvilken funksjon har hodet? Høres kanskje litt sprøtt ut å spørre- kanskje noen tror jeg er hodeløs? Men jeg mener dette veldig seriøst. Det er med dette som med alt annet vi sier, og som ofte bare har blitt et uttrykk for oss.
Så kan noen fortelle meg - utifra Bibelen- hva skal hodet være til?
Gud er menighetens hode, og hvordan utfører Han hodearbeidet, eller som JEG ER? Er det noe en gjør , eller er det noe en er?
Vet ikke om det går an å skjønne spærsmålet, men dersom jeg er så heldig at noen skjønner meg, hadde det vært moro med et svar.

Are Karlsen sa...

Turid,

I Bibelen betyr hode mer det som kommer først, enn det som bestemmer. Tankevirksomhet og beslutninger foregår like mye i hjertet som i hodet i Bibelen.

Jesus som menighetens hode utmerket seg ikke ved å bestemme over menigheten, men ved at han ga seg selv for den i tjenerskap. Det er denne verdens fyrster som utmerker seg ved å bestemme eller herske. Men slik skal det ikke være blant oss, sier Jesus.

Dette er noen enkle tanker fra min side om dette.

Turid Sunde sa...

Du skjønner det,Are- det var nettopp dette jeg tenkte på også. Det stemmer så dårlig med slik Jesus viste seg å være, og slik Han underviste oss om underordning, menighet, tjenerskap osv., at dette hodet skulle sitte så høyt på kroppen.
Vi har desverre en lei tendens her oppe i det intelektuelle "paradiset", til å sette kunnskap og skolering osv, framfor hjertespråk.
Vi må nok vokte oss vel for dette Kunnskapens tre som ser så flott ut.
Jeg tror at dersom vi bevarer hjertet som livet går ut fra, så vil menighetene fungere som et naturlig resultat av det.
Ikke lett å plassere livet inn i en lære , da blir det bare en død lære. og Livet går sin vei.

Tore Lende sa...

Hei jeg kom over en bok som het "Huset" utgitt i 1989
Har nedenunder sitert litt fra den,
kan det interesserer?

-----------------

Maktkampen i pyramidane går på livet laust.
Hatet rår, makta rår, toppane rår,
klatrarane rår, utnyttarne rår, maktenneska rår,
dei andre døyr utan draumar
utslitne verdilause trælar
Pyramidestrukturen er er uendra
kven det er som sit på makta

Maktkampen har ingen ende i pyramidane
Mennene på toppen kjem og går
tek makt, får makt, mister makt
trældommen er alltid den same.
I huset til far min er det ingen maktkamp,
det er inga makt å slåst om,
far er einaste far
alle er brør på same golv

Maktsamfunnet hindrar folk i å ta vare på eigne saker
avgjera eigne gjerningar,
tryggja eigen tryggleik,
men overlet den til sterke styrarar.

Fridom kan ingen gje oss,
men pyramidene kan røva han.
Fridom må vi vilja og ta med makt

Fri kan berre den vera som bur
i huset med frie menn

Trygg kan berre den vera
som har kome heim
som bur mellom brør

Pyramidereligionen er ein hard herre å tena
Pyramidane strir mot alle sanning og ekte kjærleik


-----
Og nå til slutt,
sterke ord -
hvem kan forfatteren av dette har vært?
Forfatter var:
Thu, Erling Gjenreising Forlag

Ivar Kvistum sa...

Et lite innspill: I antikken hadde man ingen forestilling om at "intelligensen" satt i hodet, men derimot i hjertet - sammen med følelser.

Vi i vår tid, derimot, har en forståelse av hjerte-begrepet som er preget av romantikken og en langt klarere anatomisk forståelse. Dermed leser vi inn en moderne dualisme i tekstene om "hjertet" som det ikke er der i utgangspunktet.

Altså: Når Bibelens forfattere refererer til hjertet, fortolker vi feil dersom vi tenker at det handler utelukkende om følelseslivet vårt. Hjertet er - i bibelsk forstand - også stedet for tanker og intellekt.

Da jeg ervervet denne innsikten, åpnet mange av de mest "klissete" tekstene seg på en helt ny og meningsfull måte. De er nemlig ikke så sentimentale som de utallige ungdomsleirlederne vil ha det til, hehe.

Egentlig skifter hele trosbegrepet farge når det rives løs fra føleriets grep.

Ivar

Anonym sa...

Det virker som om man her en enorm evne til å tilskrive folk, og spesielt Are Karslen motiver.

Spørsmålet her var jo aldri at de misbruker sin makt, eller at de ikke har en ærlig motivasjon for sitt syn på hva sannheten er.

Spørsmålet var faktisk heller ikke først og fremst om deres syn er riktig eller ikke, og således dreier det seg ikke om å få "undervisningen" for å "ta del i sannheten".

At begge hevder sitt syn å være riktig, bør ikke være vanskelig.

Alikevel vil jeg minne Karlsen om hva McLaren sa om "dyp eklessiologi". Det ga ihvertfall mening for meg.

Spørsmålet var ganske enkelt:

Hvilket syn har virkelig Kristent Felleskap.

Spesielt interessant er det fordi mange knytter denne bevegelsen til husmenighetsbevegelsen, og jeg trodde de forsvåvidt til en eller annen grad gjorde det selv.

Are Karlsen sa...

Ivar,

Verdifull innsikt! Takk!

Are Karlsen sa...

Anonym,

Jeg må nesten be deg om å repetere for meg hva McLaren sa om "dyp eklessiologi"!