tirsdag, mai 30, 2006

Emergent Movement-dagen: Mennesker jeg møtte

CRW_0515_1
Andreas Kvernflaten
Foto: Are Karlsen

Andreas Kvernflaten er kirkeplanter på Grønland i Oslo. Han har nylig gjort en hovedoppgave over temaet "Formelle og uformelle maktstrukturer i organisasjoner".

Å komme sammen (ecclesia) er alltid verdifullt. Også engangssamlinger med nye mennesker. Denne gangen ble jeg ikke godt kjent med nye, men hadde gleden av å tilbringe noen av pausene i samtale med Andreas Kvernflaten, en høyt profilert menighetsplanter i Oslo. Jeg ble kjent med Andreas under min tid i Filadelfia, Oslo, som også er modermenighet for den nye menigheten Andreas er i ferd med å plante på Grønland i Oslo.

Andreas innledet samtalen med å si at han i det siste hadde lest bloggen min. Det finnes dårligere utgangspunkt for en interessant samtale. Spesielt interessant var det at Andreas hadde tatt hovedoppgave på formelle og uformelle maktstrukterer i organisasjoner og dette førte oss inn i en kort samtale om min fremste verdi: Forsoning - ikke makt. Andreas ga meg rett i min analyse av at makt er fremste verdi i hierarkiske organisasjoner. Jeg skulle ønske jeg kunne samtale mer med Andreas om hans hovedoppgave.

Ellers ble vi enige om at det Brian underviste om, var en selvfølgelig del av Andreas hverdag. Men ikke desto mindre hadde også han stort utbytte av Brians analyser.

IMG_7404
Husmenighetskonferansen 2006, Bergen
Foto: Are Karlsen

Fra venstre: Hovedprest i Storsalen, Trond Løberg, husmenighetstalsmann Wolfgang Simson og daglig leder Einar Ekerhovd i OASE Norge under husmenighetskonferansen i Bergen i mars 2006.

Blant andre fikk jeg også en oppfølgende samtale med hovedprest Trond Løberg i Storsalen Menighet, Oslo, etter husmenighets- konferansen i Bergen. Jeg var litt interessert i å høre om utviklingen i Storsalen etter Tronds offensive uttalelser til Vårt Land etter konferansen. Trond var opptatt av å skru ned forventningene, og sa at oppslaget ikke var helt dekkende for hva han ønsket å formidle. Han så ikke at Storsalen ville ligge i front i forhold til husmenigheter, selv om han personlig ønsket en slik utvikling velkommen.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: