onsdag, mai 10, 2006

Verdiverkstedet: Bære de svake - ikke dyrke stjernene

CRW_9744
Forbud
Foto: Are Karlsen

Forbudt å dyrke stjerner i kristne fellesskap.

Bære de svake - ikke dyrke stjernene. Dette er den siste verdien jeg har gått og fundert på. Og en av de som betyr aller mest for meg. Den er i slektskap med "Barmhjertighetsarbeid - ikke moralisme". Men verdien "Bære de svake - ikke dyrke stjernene" knytter jeg direkte til fellesskapet.

Hierarki undergraver og ødelegger fellesskapet. Praktisk talt alle kristne har kjent det på kroppen, - dette er noe man erfarer i kristne menigheter.

Hierarki fører til utstøtningsmekanismer overfor alt som er svakt. Også mennesker som bærer på en svakhet. Det kan vi desverre se i våre menigheter.

Jeg fikk en mail her om dagen som sa dette: Rakk å delta på en liten husgruppesamling i går kveld. En av deltagerne tok mot til seg og fortalte oss andre hvilken ekstrem livskamp hun sto i og hvor fjernt det var for henne å be sin "offisielle" menighet om hjelp. Det var en kraftig tankevekker. Ekte vennesamfunn, som er robuste nok til å tåle det ufullkomne, det langt fra luktfrie, må være både utfordringen og løsningen. Men hvor mange er i dag villige til å gi av sine liv for et samfunn av denne typen? Våre moderne krav til "antiseptisk" omgangsform og kontroll kolliderer med nøden, som har en lei tendens til å dukke opp uventet, ubeleilig og voldsomt!

Jesus trakk til seg de forkomne. Det gjør ikke våre menigheter. Det betyr at de ikke representerer de verdier Jesus gjorde.

Når man går til en vanlig gudstjeneste er man opptatt av pastoren, sangerne, og så videre. I et hierarki er mennesker opptatt av toppen. Idol-konkurranser er god underholdning også i kristen sammenheng. Man dyrker stjernene. Blikket er rettet mot hierarkiet og man ser ikke de svake. De svake vet det, og oppsøker ikke menigheten i sin svakhet. Det blir i menigheten som i samfunnet ellers, det er de sterke og de vakre som betyr noe.

Pastorer og forkynnere gjør lite for å stanse stjernedyrkelsen. Den er blitt en del av avlønningen.

I et sunt fellesskap er fokus på de svake. Ikke et granskende, men kjærlig og omsorgsfullt fokus. De svake blir båret, gitt omsorg og kan på den måten vinne styrke.

For at menigheten skal bli sunn og voksende må hierarkiet fjernes. Det betyr at vi må gi avkall på stjernene. Alle hierarkiske embeter i menighetsfellesskapet må bort. For de fleste virker dette både ekstremt og rabiat. Men det er veien å gå. Jeg regner ikke med at tradisjonelle menigheter vil følge dette rådet. Den nye vin må inn i nye skinnsekker.

(Ser du ingen høyrespalte på bloggen? Den ligger nederst. Prøv nettleserern Firefox, da kommer høyrespalten på plass.)

Technorati Tags: , , ,


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Sjur Jansen sa...

Enig. Det grunnleggende fellesskapet og tyngdepunktet i menighetslivet bør være uten hierarki. Både visjoner, hierarkier og scenekultur prioriter de sterkeste.

Dessverre er det bettopp visjoner, hierarkier og scenekultur som norske menigheter satser på.

Helt utrolig at det er bare en håndfull mennesker som drøfter dette på en liten blogg. Norske menigheter er sementert i tradisjoner.

Men når det er sagt, og man får plassert tyngdepunktet i menigheten på rett sted, syns jeg stjernene kan være en fin bonus, gjerne med en proff arrangør i ryggen og ikke en hierarkisk menighet.

Jeg har forøvrig forsøkt meg på noen ord-definisjoner igjen:

HUSGRUPPE = Husgruppe underlagt stormenighet

APOSTOLISK HUSGRUPPE = Husgruppe underlagt et nettverkshierarki

HUSMENIGHET = Selvstendig husgruppe uten medlemskap i annen menighet og ikke underlagt noe hierarki.

FRI HUSGRUPPE = Husgruppe der en del av personene har medlemskap i en stormenighet, men der husgruppa er utenfor stormenighetens system og kan styre seg selv. Kan også kalles "husmenighet light".

Tore Lende sa...

Sjur skriveer:
"Helt utrolig at det er bare en håndfull mennesker som drøfter dette på en liten blogg. Norske menigheter er sementert i tradisjoner"

Jeg er litt utenfor om dagen. Det er hektisk, bl.a. på grunn av Dokument 2 (Reprise Lørdag kl 14)
- og så har det vært debatt på Stortinget i dag. Det er et paradigmeskifte på gang.

Dette paradigmeskifte vil komme i menigheten også. I 15 år har jeg kjempet nesten alene mot motstand, forakt og avvisning når det gjelder min skjønnsligning/gjeldsoffersak.

Men nå kan det virke som alle ser hvor vanvittig det har vært.

I går talte jeg i en gruppe av sårede mennesker fra en trosmenigheter. Utganspunktet var Are's verdiliste.

Jeg begynte med_ "Jeg er ikke i trosmodus i dag". Forklarte hvordan jeg lengtet etter realiteter og ikke ord og teorier.

Det var det --- begynnelsen i alle fall.

God natt,kjære venner.

Anonym sa...

Ang. "ikke dyrke stjernene". Dette er jeg svært enig i, da det å oophøye noen nødvendigvis betinger at det står noen på et lavere plan. I noeen av dine blogger kan det likevel virke som du opphøyer enkelte "kjendiser" innen kristenheten??
Rent generelt synes jeg personlig at opphøyelsen i den norske kristenhet av kristne heksedoktorer er noe av det verste. Det er nok å nevne f.eks. Benny Hinn og ikke å forglemme vår egen Svein Magne Pedersen. (Heksedoktor: En person med magiske evner. Disse evnene utretter lite, men han klarer likevel å opprettholde sin status som magiker i stammen).
Ut fra min erfaring (etter 30 år i karismatiske miljøer) er at helbredelsesforkynnelse noe av det som har etterlatt flest sårede mennesker i veigrøfta.
Kan Gud helbrede. Selvsagt, Gud er Gud.
Jeg tror at noe av problemet er at man blander forkynnelse i Bibelen ukritisk med fortellinger i Bibelen. Hvis man ser på det rent forkynnende så er løfter om helbredelse fraværende både hos Jesus og Paulus. Jeg tror det nærmeste Paulus kommer er å nevne nådegaven helbredelse. Jeg synes det er rart at et emne som synes så viktig hos dagens kristne er så lite lagt vekt på i Bibelens forkynnelse.
For mennesker som holder seg noenlund friske og raske gir nok dette ingen store komplikasjoner. men for kronisk syke mennesker kan slike spørsmål være livsavgjørende.
Jeg bor selv i Sandefjord og synes at du har veldig mange interresante tanker. Er for tiden delvis menighetsløs og dette er vel et forsøk på å utfordre deg/dere litt i hva dere står for.
Hilsen Bjørn

Are Karlsen sa...

Bjørn,

Takk for kommentaren!

Du har nok rett i at jeg på bloggen omtaler enkelte kristne kjendiser. Det er ikke til å komme bort fra at noen av dem har hatt innflytelse over livet mitt. Men i det kristne fellesskapet bør det ikke være slik at vi dyrker stjerner.

Jeg er enig med deg i det du sier om helbredelse. Jeg er skeptisk til showpregede helbredelsesmøter. Helbredelsens nådegave må settes i sammenheng med omsorg om den syke.

Ta gjerne kontakt med meg, dersom du vil vite mer om vår husmenighet.