onsdag, mai 03, 2006

Verdiverkstedet: Prøving - ikke knebling

CRW_9728
Stoppsignal eller klarsignal
Foto: Are Karlsen

I et fellesskap hvor alle er likeverdige, vil kjærlighetsfull prøving av det som deles være et nødvendig korrektiv og en forutsetning for et sunt fellesskap. Prøving kan gi klarsignal eller stoppsignal for det som deles.

Paulus beskriver en full frihet og likeverdighet for alle i menigheten. Et av utslagene det gjør seg, er at alle er kalt til å prøve det som sies og legges fram i samlingene.

Jeg har lenge fundert på hvordan jeg skulle få denne verdien på plass og har valgt "prøving - ikke knebling".

Det var ikke slik i de første kristnes samlinger at det fantes en klasse kristne som kunne holde lange monologer som var fritatt for prøving. Nei, alle kunne delta, og alt måtte underlegges prøving. Jeg skynder meg å tillegge - i kjærlighet og trygghet.

Forutsetningen for at dette skal fungere, er at man ikke har ledere eller pastorer eller andre autoriteter som tror man sitter på en dypere og for andre utilgjengelig innsikt eller som har en spesiell forbindelse med Herren, visjonsbærere eller hva man kaller dem nå for tiden. Paulus sier at alle kan tale profetisk og alle skal kunne prøve det som sies.

Det var Robert Banks i boken Pauls idea of community som gjorde meg spesielt oppmerksom på denne siden ved Paulus´ undervisning - share and test.

Det er ingen ting som binder mennesker som religiøse systemer. Vi har religioner i denne verden som holder kuer hellige, men som på det groveste undertrykker mennesker i et kastesystem. Religionene kontroller mennesker ved hjelp av frykt. Religiøse ledere nyter ofte en stor og fryktsom respekt i de miljøene de tilhører. Dette er mekanismer som knebler mennesker, også i våre menigheter.

En åpen prøving i det kristne fellesskapet betinger frihet og likeverdighet. Frihet fra bindinger til falske autoriteter. Frihet fra religiøs frykt. Det betinger at vi lever ut den frihet Kristus kjøpte oss til med sitt eget blod og at vi erkjenner at bare Han har all makt i himmel og på jord.

Dette reduserer faren for det svermeri og de forførelser mange er så redd at husmenigheter er sårbare for. Det er forøvrig ingen ting som tilsier at hierarkier og sterke lederskap forhindrer vranglære og utskeielser. Det er lett å finne klare eksempler: Den katolske kirke, Filadelfia Knutby og Levende Ord Bergen. Det finnes desverre mange slike eksempler.

Derfor: Prøving - ikke knebling.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Anny Svenstad sa...

"Det er ingen ting som binder mennesker som religiøse systemer".
(Sitat Are Karlsen)
Ja dette er et tema jeg selv har reflektert over. Jo, jeg har sagt til mine venner at jeg skjønner virkeligheten i ordene at "Religion er som opium for folket".

Alle mennesker, tror jeg, har dette behovet, denne lengselen nedlagt i seg av vår Skaper, Gud selv, og det er ufattelig hvor langt mennesker er villige til å gå i religionens navn, også i den religionen mange av oss tilhører, Kristendommen...og nå, det vi er opptatt av, der min religion har blitt utøvd, i Menigheten.

Det er gankse skummelt åssen oppegående mennesker lar seg lede, lar seg, jeg vil nesten si, lure!

Denne religiøse lengsel er som en av driftene, meget sterk.
(Jfr Maslow)

Derfor må vi hjelpe hverandre, derfor må vi kunne stille spørsmål og AVSLØRE!!!
Og for all del, ingen må hindre oss i det! Ingen må kneble denne friheten ved å kalle det vi snakker om for kritikk, eller å opphøy seg selv, eller annet.

Sjur Jansen sa...

"Prøving - ikke knebling" er en bra verdi.

Anny Svenstad sa...

Dere sier så mye klokt: "Prøving, ikke knebling", jeg like det!!!

Turid Sunde sa...

En setning jeg husker jeg hørte mye i UIO: " Ikke bare tro det vi sier her. Gå selv hjem og undersøk om det stemmer med Bibelen".Det var bra!
Har sittet i bilen og hørt om igjen en CD nå i helgen. Den heter " How to overcome religious spirits".Der er det mye bra. Det er befriende å høre hvor utrolig sint prekeren er når han beskriver hvordan disse åndsmakter kontrollerer folk. Hvordan dette er fra djevelen selv, og er jesabelsk, heksekraft og alt dette grusomme som legger seg over mennesker der makt og kontroll får fotfeste.Men det er også alvorlig å tenke på en side ved det som han også beskriver: Det meste starter opp i det kjødelige/ sjelelige.Men hvis vi ikke stopper det der, blir det fort åndelig og djevelsk.
Det er vel noe i det at vi har dette med behovet for kontroll og makt i oss noen og enhver?
Det er mye å være våken for. Selv opplevde han å være med i ei menighet der bl.a.profetering ble " brukt". De endte opp med å profetere om hva de skulle spise til frokost neste dag. Ille? Ja. Er det mulig? Oh yes!