lørdag, juli 02, 2005

Nye tanker

Første post i min serie "Nye tanker". Så får vi se hvor lang tid det går før neste nye tanke dukker opp :-)

I en anmeldelse i Vårt Land av boken Middelalderens høst av Johan Huizinga finner jeg denne for meg nye tanken:

"... ein sivilasjon og eit kulturelt system blir som oftast betre forstått i lys av fortida enn av framtida. Sivilisasjonen går i større grad ut på å systematisere og bearbeide ein fortidig arv enn å vere pioner for noko nytt, for neste epoke, så å seie. Seinmiddelalderen - som er i fokus i denne boka - er ikkje primært byrjinga på renessansen, men kulminasjonen av heile den middelalderske kulturen. Og renessansen kjem ikke med noko heilt nytt, men er, meir enn vi er vane med å tenkje, sterk prega av middelaldersk tenkjemåte og sivilisasjon."

Hm. Dette må jeg tenke litt på.


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: