onsdag, juli 13, 2005

"Ingen-kan-legge-en-annen-grunnvoll-enn-den-som-er-lagt"-syndromet

Åge Åleskjær sa engang om gamle menigheter: - Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Dermed brukte han ord av Paulus på en litt anderledes måte.

Med det mente han at det nærmest er umulig å forandre på det ideologiske og konstitusjonelle grunnfjellet som menigheten ble grunnlagt på. Åges poeng var at kristne som ønsket fornyelse, og som var medlemmer i konservative menigheter i håp om at forandring skulle skje, kanskje ikke skulle ha så store forhåpninger om akkurat det.

Da Åge skrev dette for noen år siden var jeg vel ikke særlig imponert over hans konklusjon, nemlig at det var bedre å bytte menighet enn å arbeide for en fornyelse, fordi den kom som regel aldri.

I ettertid har jeg gjort observasjoner som gjør at jeg vil gi Åge rett. Å skifte grunnmuren på et hus, må vel sies å være nokså vanskelig. Å skifte den ideologiske grunnmuren i en menighet, viser seg svært ofte umulig.

Dersom det nye arbeidet som startes i en menighet, ikke er i overensstemmelse med menighetens reelle verdisett, vil tiltaket få en kort levetid.

Et område der disse mekanismene idag får konsekvenser, er i ungdomsarbeidet. Ungdomsarbeidet i våre menigheter har i mange tilfelle ideologiske og verdimessige avvik i forhold til den voksne menigheten. Følgene av dette er at få av de ivrige ungdommene finner sin plass i voksenmenigheten. Mange menigheter har et blomstrende ungdomsarbeid, men ingen vekst i medlemstallet.

Hva er løsningen? At voksenmenigheten fornyer seg? Ja, selvfølgelig. Men det viser seg altså ikke å skje. Da kan løsningen være nye menigheter. I framtiden vil vi se at terskelen for å etablere nye menigheter vil være lavere enn den er idag og at variasjonen i type menigheter blir større. Fra enkle husmenigheter til avanserte megakirker.

Det er vanskelig å skifte grunnmuren på et hus. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt.


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vel, vel, vel. Er ikke helt med på at dette skriftstedet blir dratt inn i sammenhengen. Er aldri glad i at skriftsteder blir dratt inn andre sammenhenger. Det er dette som dessverre har blitt gjort alt for ofte. Nå er jo denne en ”mild type”, men like vel.
Enig i påstandene eller ikke? Vel, vel, vel. Vi kan vel bare nok en gang si: Intet er umulig for Jesus som er hode for enhver menighet. Hvis hode bestemmer seg for å beordre kroppsdeler til å gå i en annen retning eller ”bygge” noe annet eller rive huset og utvide, innskrenke, bygge på en terrasse, eller gjøre om og forsterke grunnmuren for en skyskraper skulle være noe problem. Om det kan være vanskelig? Ingen ting er vanskelig for vår Far i himmelen, men han vil selvfølgelig alltid la hjørnesteinen ligge. Alle menigheter er vel bygget med Herren som hjørnestein. Det er vi mennesker som er vanskelige. Vi er egenrådige, tar oss lære som klør oss i øret. La Den Hellige Ånd få komme til å gjøre noe med hjertene i menigheten så vil vi se at alt kan bygges om, alt uten Hjørnesteinen

Are Karlsen sa...

Godt sagt!

Jeg er enig i det du skriver!