tirsdag, juli 19, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Avhengighetsproblematikk

Samlingen i husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord mandag kveld ga ytterligere innsikt i avhenghengighets- problematikk: Spilleavhengighet. Jeg begriper ikke at samfunnet tillater at spilleautomater florerer. Jeg tror det i stor grad er mennesker som enten er sosialt belastet eller ressurssvake som sørger for de enorme overskuddene spilleselskapene håver inn. At deler av inntektene går til "gode formål", gjør det hele bare mer absurd for meg. Vekk med søpla!

Technorati tag:


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

italo moro sa...

helt enig! absurd hele greia.
vh italo

Anonym sa...

Spilleavhengighet må taes like alvorlig som alkohol og rus avhengighet.

At ikke våre ”kristne” myndigheter skjønner at alt som tar makten fra menneske er av det onde. Spille automater skulle selvfølgelig forbys så lenge folk beviselig blir avhengig av det. På lik linje med alt annet menneske blir avhengig av. Rus, alkohol, tobakk, porno etc. Men…
Dette skal jo være en sak for de vanntro. De må jo få gjøre som de vil. La oss ikke bli uvenner med de for da blir det umulig å forkynne dem evangeliet. Menigheten derimot skal hjelpe til og støtte alle som søker hjelp for sine problemer som vantroen har skapt.

Så har vi argumentene og det til og med fra ”kristne” stortingsrepresentanter. Røyken har vi jo blitt kvitt i det offentlige rom, men salget har ikke gått ned. (Så vidt jeg vet) Men det ser jo ut til at myndigheter er fornøyd så lenge Ola ikke røyker seg til døde i det offentlige rom. Likeledes med alkoholen. Loven sier jo at det ikke er lov å være offentlig beruset. Så lenge man drikker seg til døde hjemme så er det greit. ”Vi kan jo ikke la det ramme de som behersker alkoholen at noen svake sjeler blir avhengig og derfor totalforby” er tenkemåten. Tar vi vekk salget så går smuglingen opp. Kan man ikke heller si: Tar vi vekk salget går inntektene ned. Vi taper penger. Vi ønsker ikke det. Vi er avhengig av at Ola røyker og drikker! Samme med spilleautomater. Alle skriker om at de trenger penga! La noen andre gå i døden, bare vi får penga våre! Det går jo til forskning osv. Jeg skal vedde på at hvis det rette partiet kom til makten og de skjønte at de kunne tjene like mye på å frigi hasj som å pumpe opp olje i Norsksjøen så ville den bli frigitt og solgt på Polet med 95% avgiftsbelastning. Altså er det bare snakk om penger. Alltid. ”Where there are money there are sharks, and it’s a lot of money around.”

At myndighetene bør ta seg å behandle alt mer likt, kan vi kanskje forfekte uten å komme med noen pekefinger. Med andre ord. Står det ”røyking dreper” på sigarettpakka, så må det stå på spritflaska. Det står da gift og dødninghode merking på rødsprit og whitesprit. Er det ikke samme innhold. Hvis en ung kvinne eller man skulle komme i skadet for å tømme en vodka rett ned i uforstand så er det jo straks fare for livet. For ikke å snakke om hvor mange som beviselig etter statistikk dør av alkoholskader. Var alkohol ”oppfunnet” i dag ville den selvfølgelig bli totalforbudt på lik linje med all annen rus. Likeledes spilleautomater. ”Bruk av denne kan medføre avhengighet, tap av økonomi, jobb, familie og kan til slutt ende i selvmord" bør det stå med store bokstaver der hvor innbetaling skal skje. Likeledes bør det stå utbetling prosent i forhold til innsats. Slik som det opplyses på fotball og hest. Det bør også stå hvor stor sjansen er for å vinne. Eller helst hvor stor sjansen er for å tape.

Til slutt: Du har lov til alt men la ikke noe ta makten over deg.

Ha en velsignet dag med Jesu rike velsignelse i ditt liv og la oss holde oss til å hjelpe og forkynne for de fattige og overlate til de vanntro å gi og ta lover.

Kjell smell sprell karamell –