tirsdag, november 08, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: Ny tjenestegave: Evangelist

I samlingen i Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord igår kveld, så vi en ny tjenestegave: Evangelist. Det er Irene som har den tjenestegaven. Irene formidler budskapet om Jesus i ord og gjerning overalt hvor hun er - enten det er i fengsel eller på gata.

Fra før har vi definert to tjenestegaver: Oddbjørg har tjenestegaven Klok Kone, og Are har tjenestegaven Avrusning, Rehabilitering og Ettervern.

Tjenestegaven Klok Kone utøves av Oddbjørg i samtale og rådgivning. Oddbjørg har sitt liv med Herren, sine egne livserfaringer, tjenesteerfaringer (Kirkens SOS, bl. a.) og diverse kurs å spille på i utøvelsen av sin tjenstegave.

Tjenestegaven Avrusning, Rehabilitering og Ettervern er ikke så avansert som den kanskje høres ut som, i allefall ikke når det gjelder virkemidler. De virkemidlene vi har foreløpig er menighetssamlingene hver mandag med middag, fellesskap, delgivning og prøving (share and test) pluss besøkstjeneste i fengsler for de av våre medlemmer som er der. Men denne tjenestegaven fungerer også i nettverk med andre gode krefter som den offentlige sosialtjenesten, fengselsprest og andre kristne fellesskap.

Husmenigheten vår finner stor støtte i miljøet rundt samtalekaféen Timeout i Filadelfia, Oslo, der vi har god kontakt med Kjell, Vidar, Marjorie og flere. Neste mandag legger vi vårt møte til Timeout, for å trekke impulser fra dette frodige og ekspansive miljøet.

Technorati Tags: , , , , , ,


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Helge Terje Gilbrant sa...

Evangelist er åpenbart en viktig tjenetsgave. Klok kone er også umistelig. Jeg synes benevnelsen “klok kone” er særdeles bra, men vil likevel antyde at ordlyden kan vekke enkelte uheldige assosiasjoner. Som f.eks. til gammal kjæring, tjener som noe underordnet eller slavinne om man vil. Da jeg kjenner til hvor klart Are argumenterer for at det ikke er noen forskjell på de oppgaver en kvinne kan få sammenlignet med det som en mann kan bekle, undrer jeg på om det finnes en bedre tittel enn klok kone.

Forresten — Muligens er det ikke er så galt likevel. Klok er jo så avgjort en egenskap som Bibelen så klart anerkjenner. Kone, tja, det er kanskje her det skurrer litt. Kone peker vel noe for sterkt til ektemannens tjeneste. Oddbjørgs tjeneste som rådgiver, veileder, sjelesørger og bibelutlegger er jo en tjeneste som i seg selv er selvstendig og favner langt flere enn bare hennes mann. Bibelen taler om at vi skal lyde våre veiledere, og Oddbjørg har utvilsomt en veiledertjeneste. Jeg mener derfor at hennes tjeneste blir bedre beskrevet som en pastor, men siden jeg er kjent med at det for enkelte kan virke som en ugrei tittel tillater jeg meg å foreslå at hennes tittel forandres til hyrde.

Are Karlsen sa...

Jeg skjønner at "klok kone" i en menighetssammenheng kan virke litt - oppsiktsvekkende, og at den kan ha ulike valører alt etter kontekst.

Vi får se om den funker i det lange løp.