onsdag, november 30, 2005

Premiere på et nytt ord


Skjermdump fra Google
Her er beviset: Tjenertrening eksisterer
ikke som begrep.


Skjermdump fra Google
Ledertrening derimot er det mye av,
og første treff var selvfølgelig en kristen,
karismatisk organisasjon.

Dersom du hadde lest den foregående posten, "Apostlenes Gjerninger II", før du leste denne og var en observant leser, ville du oppdaget et nytt ord: Tjenertrening.

Sannsynligheten er stor for at du aldri har sett dette ordet før. Faktum er at dersom du søker på ordet i Google, får du null treff, hvilket jeg har dokumentert i bildet ved siden av.

Så med sedvanlig kledelig beskjedenhet, konstaterer jeg at denne bloggen har skapt et nytt ord, TJENERTRENING.

Den flittige leser av bloggen, har notert seg at jeg ved flere tilfeller setter tjener opp mot leder, og hevder at tjener er et bibelsk begrep, mens leder ikke er et bibelsk begrep. Jeg mener ikke at vi av den grunn ikke skal bruke ordet eller praktisere lederskap. Mine meninger om dette begrepet bygger på andre resonnementer.

Det jeg finner påfallende, er at vi i kristen sammenheng er mye mer opptatt av lederskap enn tjenerskap. Vi har ledertrening, men hvor er tjenertreningen?

Forresten, i posten nedenfor, kan du lese om i alle fall ett sted hvor du kan få tjenertrening. Både teoretisk og praktisk.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Ben-Levi sa...

Først vil jeg si tusen takk for en flott blogg.
Her deles det jammen mange tanker og gode innspill som mange kunne hatt nytten av å lese og debattere.
Det er så sant det du sier om tjenertrening. Det er et paradoks at når det gjelder våre åndelige gaver, noe jeg ser tjestegaver som, så er vi helt overlatt tilfeldigheter og oss selv. Ikke alle er like bevisste på betydningen av diss gaver.
Vi trenger en oppvåkning og bevisstgjøring på dette området. Vi er jo skapt for å tjene hverandre og Han som elsker oss høyest av alle. Dette er selve essensen i kristenlivet. Vi blir fornøyde og tilfredse ved å tjene Jesus og ikke bare være opptatt av å fylle på i vårt ego. Det gir mest tomhet og lite frukt.
Matt, 22.41-45