fredag, november 11, 2005

Om å komme sammen

Det ordet som er oversatt med kirke eller menighet i vår Bibel er det greske ordet ecclesia. Det ordet betyr kort og godt samling.

For kristne er det å komme sammen viktig. Det er når vi kommer sammen at evangeliet kan forkynnes fullt ut, det vil si i mer enn ord. Fordi det å komme sammen er i seg selv en vesentlig del av forkynnelsen.

Ved å komme sammen forkynner vi

• forsoning - fordi Jesus har forsonet oss med Gud og gitt oss forsoningens tjeneste
• kjærlighet - fordi vi tjener hverandre med de gaver Den Hellige Ånd gir hver enkelt
• enhet - fordi vi tilhører samme familie med Gud som vår far.

Derfor er det viktig hvordan vi kommer sammen. Det er ikke nok at vi i løpet av en gudstjeneste lar ordene forsoning, kjærlighet og enhet gå ut av vår munn, dersom samlingen ikke reflekterer disse verdiene.

Med våre vanlige måter å samles på, er det nærliggende å tenke at i samlingene skal vi kun høre om forsoning, kjærlighet og enhet, og så skal vi gå hver til vårt og praktisere. Men slik tror ikke jeg at det er ment å være. Jeg tror at samlingene skal være arena for både å høre og å gjøre. Jeg tror at det er i samlingene våre tjenestegaver primært skal utøves.

Dette betyr at måten vi samles på må endres. I stedet for å samle så mange som mulig på ett og samme sted, må vi samles færre på mange steder.

For at alle skal bli sett.
For at alle skal tjene.
For at alle skal bli betjent.

Dette er så enkelt som det høres ut. Fordi du kan bruke hjemmet ditt. Slik det står om i Bibelen. Som de første kristne gjorde.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: