mandag, november 21, 2005

Per-Axel Sverker

Mange i mitt nettverk har hørt navnet Per-Axel Sverker. Av meg. Jeg referer ofte til Per-Axel. Det er få som har hatt slik betydning for min utvikling som menneske og kristen.

Per-Axel har en sterk kombinasjon av akademisk redelighet og pasjon i sin forkynnelse. Han har en akademikers lavmælthet, men hans ord og resonnement har en snert som gjør meg mer berørt enn når jeg hører de mest karismatiske vekkelsesforkynnere.

I mange år har jeg ønsket å kunne dele Per-Axel med mitt nettverk. Så langt har det ikke lyktes.

I stedet vil jeg her legge ut en link til en preken som ligger på nettet. Den er vel verdt å lese:

http://www.johanneskyrkan.org/docs/doc.php3?id=74

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: