søndag, november 13, 2005

Husmenigheten Schanchesgate 14 Sandefjord: En hilsen fra Ringerike Fengsel

Jeg har hatt gleden av å besøke Thom i Ringerike Fengsel i kveld. Han er ved godt mot, har oppgaver som kirketjener og deltar på Alpha-kurs. Neste kurskveld handler om den Hellige Ånd, noe han var spent på.

Han hilste meg og mine blogg-lesere med dette fra profeten Jesaja:

Vet du det ikke, har du ikke hørt det?

Herren er den evige Gud

som skapte den vide jord.

Han blir ikke trett eller utmattet,

uransakelig er hans forstand.

Han gir den trette kraft,

og den som ingen krefter har,

gir han stor styrke.

Gutter kan bli trette og slitne,

unge menn kan snuble og falle.

Men de som venter på Herren,

får ny kraft;

de løfter vingene som ørnen,

de løper og blir ikke utmattet,

de går og blir ikke trette.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: