tirsdag, januar 03, 2006

Er du fornøyd med kroppen din?

Mange kristne mangler bevissthet om hva det vil si å være et lem på Jesu kropp. Det tror jeg fører til mye misnøye. Misnøye med sitt eget kristenliv og misnøye med menigheten.

I stedet for en bevissthet om hva det vil si å være lem på Jesu kropp, er vi stappet full av individualisme. Våre kristne idealer er basert på at vi som enkeltindivider skal være supermennesker - ikke at vi skal være et lem på et legeme.

Et lem har som kjent en begrenset funksjonalitet. Det kan ikke klare så mye på egen hånd. Slik jeg opplever vårt ideal er: Gå ut i verden og vinn mennesker for Gud.

Vi ser på oss selv som soldater som skal ut og vinne krigen på egen hånd. Men Bibelen lærer at vi er avhengig av kroppen vi er en del av. Av samarbeidet og støtten fra andre kristne.

Det er i fellesskapet jeg er hel som kristen. Det er i fellesskapet - Jesu kropp - vi er i stand til å utføre det vi er kalt til - å vinne verden.

Fordi det er bare selve fellesskapet som kraftfullt er i stand til å vitne om Kristus.

Når Jesus ba for sine disipler, sa han blant annet:
Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.

Jesus sier her at enheten, fellesskapet, mellom de kristne, vil føre mennesker til tro. Det er når Jesu kropp, - når enheten, blir en realitet blant oss kristne, at vitnesbyrdet om Jesus kan formidles med kraft. Det er i den rammen vi først og fremst skal tjene. Det er der våre medmennesker skal få møte Jesus.

Paulus sa:
Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.

Er du fornøyd med kroppen din?

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Alf Ivar sa...

Interessant vinkling, jeg har aldri tenkt på det på den måten før...

Are Karlsen sa...

Takk, Alf Ivar!

Sitat-tekstene er også linker til Bibelen på nettet. Klikker du på Paulus-sitatet kommer du til det kapitlet sitatet er hentet fra. Sitatet står i en veldig interessant sammenheng, syntes jeg.