tirsdag, januar 17, 2006

Plukk fra avisbunken

Forskere har kartlagt oppførselen til alle som befant seg i Twin Tower 9/11 og sammenholdt det med erfaringer fra andre store katastrofer. Tallene viser at 15% reagerer umiddelbart og prøver å komme seg i sikkerhet, 15% blir hysteriske og resten, 70%, blir sløve og mer eller mindre handlingslammet. De som klarer seg best er de som har satt seg inn i rømningsveiene på forhånd. De handler mer eller mindre automatisk basert på kunnskap de allerede har. Den menneskelige hjerne fungerer dårlig i ekstreme stressituasjoner og har vanskelig for å forholde seg til ny informasjon. Mange av de som blir drept i katastrofer dør på grunn av handlingslammelse.

Kilde: Time Magazine

På 1800-tallet ble egyptiske damplokomotiv i en periode fyrt med mumier. Opp gjennom historien ble det gravlagt millioner av mumier i Egypt, og fortsatt finner man mumier i stort antall. Siden mange mumier er innsatt med asfalt-stoffer, er de et utmerket brensel.

Kilde: Vårt Land

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: