onsdag, januar 25, 2006

Veien

Er det ut å snakke om røtter?

Vi er contemporary
og snakker om relevans.

Men hvor kommer vi fra?
Hvilken vei har vi gått?

Hvordan var det tenkt fra starten av?

Jeg vil kjenne den opprinnelige retningen,
før jeg velger veien videre.

La meg se kursen fedrene satte.

Lær meg Jesu vei.

Technorati Tags: , ,


Share/Save/Bookmark

3 kommentarer:

Thor Einar sa...

Menigheten har byttet sin sanne identitet som en motkultur med en subkultur, der man spiller etter reglene fra samfunnet og kulturen. Kan vi som alltid ligger noen år bak den kulturen vi lever i, ikke lenger huske den tiden da vi som kristne ledet an i kreativitet og var innovative. På grunn av Jesus så kan vi utforske hvordan det ser ut for Guds folk å gjenvinne kulturen for hans ære. Vi kan altså være sant relevante i en stadig skiftende kultur. Ikke fordi vi er så fokusert på å være relevante, men fordi vi er fokusert på evangeliet. Det er vår jobb og det er hvem vi er.

Når vi lar relevansen være vår Gud så blir vi en kristen getto, som er slaver under kulturen. Jesus ville at hans rike skulle være en motkultur, hvor denne kulturs verdier snues på hodet. De fattige er rike, den som gir den får og den knuste blir opphøyet.

Are Karlsen sa...

Flott bidrag! Du setter dette med relevans i et interessant perspektiv.

Ben-Levi Jensen sa...

Vi er blitt så politisk korrekte at det lukter av oss. Både de som levde før, vi som lever nå og de som kommer etter oss har den samme lengsel og trang etter Gud. For den er lagt i oss av Ham selv, den er uforanderlig. Ånden i oss forandres ikke selv om omgivelsen forandres. Basic Gudstro er det som holder uansett tider.
Budskapet skal være klart og radikalt og vil alltid være relevant for mennesket skapt av Gud.
Det er først når vi tar dette på allvor at vi virkelig er relevante for vår tid hvor det er altfor mange trender også i kristne rekker.
For å si det litt enkelt til slutt: Be så skal vi få, vi har ikke, fordi vi ikke ber.