søndag, januar 08, 2006

Er husmenighet et alternativ?

Etter 40 år som frivillig medarbeider og ansatt i menighet, gjorde jeg opp status for tre år siden. Jeg måtte innse at de verdiene jeg stod for og arbeidet for, så ut til å få dårligere og dårligere kår i menighetene. Utviklingen gikk for meg i feil retning.

Jeg kunne også konstatere at mange menighetsmedlemmer gjorde motstand mot enhver forandring og ikke gikk av veien for å skape konflikter. Jeg innså at de verdier jeg mente menigheten måtte bygge på, ikke hadde en sjanse i de etablerte menighetene.

Jeg stilte meg selv spørsmålet: Skal du bruke resten av livet ditt på å arbeide innenfor dette systemet?

Jeg konkluderte med at jeg ville gjøre oppbrudd. Jeg ville bidra til å opprette nye fellesskap som bygget på verdier jeg fant i Guds Ord.

I forbindelse med min oppsigelse av stillingen i Filadelfia, Oslo, forklarte jeg for Egil Svartdahl hva jeg ønsket å vie mitt liv til.
- Det du beskriver er husmenighet, det, Are, sa Egil, og refererte til sitt besøk i Kina og de kinesiske husmenighetene. På det tidspunktet likte jeg ikke begrepet "husmenighet". Det hadde aldri hatt noen god klang hos meg. Og jeg likte ikke at Egil rubriserte mine visjoner som husmenighet.

Men etterhvert som mine tanker har modnes, har jeg innsett at det er husmenighet det dreier seg om for meg. Mine egne reservasjoner mot begrepet "husmenighet" gjør at jeg har stor forståelse for alle som ikke finner tanken på husmenighet særlig attraktiv i utgangspunktet.

Husmenighet blir for de fleste for intimt, for smått, for primitivt. Særlig når man med husmenighet forstår en vanlig menighet som bare er krympet i størrelse. For meg er ikke husmenighet en ordinær menighet som er krympet. Husmenighet bygger for meg i stor grad på andre verdier.

Sjur Jansen som var informasjonsleder i Filadelfia, Oslo, har gjennomgått noen av de samme prosesser som jeg har gjort. Han fortsetter å skrive om dette temaet på sin website Bygge Mennesker i artikkelen "Derfor er husmenigheter løsningen":

Jeg er, som alle andre, vant med tradisjonelle menigheter. Derfor er ikke husmenighet noe jeg tiltrekkes av på forhånd. Men jeg kommer ikke unna at argumenentene peker kraftig på husmenighet som løsning. Over hele verden er fenomenet husmenighet på vei frem.

Er du travelt opptatt med "viktig" menighetsarbeid, tror jeg ikke du kan overbevises om nye rammer. Du må kjenne på en fortvilelse over at dagens rammer gjør det vanskelig for kjærligheten å arbeide. Du må høre person etter person si at "jeg ble ikke sett, derfor sluttet jeg i menigheten" eller "lederen har aldri tid til meg". Først da er du klar til å lete etter nye rammer.

Sjur fortsetter med å sette opp en matrise med 25 ulike utfordringer våre menigheter har og kommer med forslag til løsning på disse. Sjur beskriver disse utfordringene på en unik måte, rett på sak og i et enkelt, forståelig språk for alle.

Mange vil ha stort utbytte av å lese Sjurs artikkel.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: