søndag, mars 12, 2006

5 mirakler bare siste uken!

IMG_7404
Ledere fra OASE
Foto: Are Karlsen

Lederskapet i OASE, inklusive hovedprest Trond Løberg i Storsalen Menighet, Oslo, (til venstre) og daglig leder i OASE Einar Ekerhovd, er begeistret over de muligheter husmenigheter gir. Husmenighetstalsmann Wolfgang Simson fra Tyskland i midten.

Denne uken har det skjedd en rekke mirakler når det gjelder husmenigheter i Norge:

OASE-ledelsen kalte verdens fremste talsmann for husmenighet- er, Wolfgang Simson til en konferanse i Bergen. Mirakel 1.

Han underviste overbevisende ut fra Guds Ord, og ga sterke eksempler fra virkeligheten. OASE-lederne, inklusive Trond Løberg som er prest i Storsalen Menighet i Oslo, uttalte seg sterkt positivt til Vårt Land. Mirakel 2.

Mange kristne som bærer på drømmer om hva menighet og fellesskap egentlig skal være, fikk denne uken det puffet som skal til for å tilegne seg den kristnes frihet til å tjene. I husmenigheter. Mirakel 3.

En professor i ledelse ved Høgskolen i Agder, som til og med sitter i styret for DAWN Norge uttaler seg sterkt negativt om husmenigheter til Vårt Land. (Digresjon 1: Internasjonalt handler DAWN stort sett bare om husmenigheter. Digresjon 2: En professor i tjenerskap ville aldri uttalt seg negativt. Digresjon 3: Jeg skulle gjerne vært flue på veggen under neste styremøte i DAWN Norge). Det beste som kan skje er nettopp dette, at det kommer angrep, helst offentlige, på læren om husmenigheter. Mirakel 4.

Fordi: Det gir mulighet til å rydde opp i misforståelser, stereotyper og fordommer vedrørende husmenighet. Min venn Sjur Jansen skriver et tydelig motinnlegg som viser hva jeg mener. Jeg håper dette innlegget fra Sjur får en bred publisitet. At husmenighetstanken i Norge har fått en talsmann i Sjur, regner jeg som mirakel 5 fra Herren, selv om Sjur har vært på banen en stund.

Hvor mange husmenigheter er blitt dannet på grunn av siste ukens begivenheter? Selvfølgelig umulig å si, men jeg tipper 10. Jeg tror at det blir dannet 10 nye husmenigheter i Norge på grunn av siste ukens begivenheter. Flere av disse husmenighetene vil være starten på nettverk av husmenigheter. Snøballen har begynt å rulle. Frigjøringsbevegelsen er i gang!


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: