fredag, mars 17, 2006

Ikke-hierarki betyr slutten for kirkesamfunnene

Ikke-hierarkiske menigheter i ikke-hierarkiske nettverk er noe noen av oss har begynt å drømme om. Og såvidt praktisere. Hvorfor? Fordi slik vi leser Guds Ord, så er det slik Gud vil ha det.

Konsekvensene av en slik teologi og praksis vil være ganske enorme for kristenheten. Blant annet vil kirkesamfunnene forsvinne. Dersom vi ikke skal ha noe hierarki verken i eller utenfor menighetene, hvordan skal man da opprettholde kirkesamfunnene?

Altså er hierarkisk tenkning en forutsetning for både kirkesamfunn og splittelse mellom kristne. Og en hindring for at Jesu bønn om alle kristnes enhet skal realiseres. Ikke rart Jesus sier i Johannes åpenbaring at han hater Nikolaittenes gjerninger, som mange mener var å bygge opp hierarkier blant kristne.

Å fjerne hierarkier er å fjerne privilegier. Og arbeidsplasser. Derfor vil det aldri skje at hierarkiene fjerner seg selv. De kirkelige hierarkiene er fundert på vanlige kristne som underkaster seg. Derfor må vanlige kristne frigjøre seg fra hierarkiene for at Jesu bønn kan realiseres. Denne frigjøringen er en vesentlig del av friheten i Kristus.

Dersom vi forutsetter at husmenigheter er ikke-hierarkiske menigheter i ikke-hierarkiske nettverk, så dreier husmenigheter seg om frie kristne. Våger vi?

Det er mye som tyder på at dette står høyt oppe på den Hellige Ånds agenda for Jesu menighet akkurat nå. Husmenigheter er noe som har fått stor aktualitet i stadig flere land. Husmenighetskonferansen i Bergen nylig er et eksempel på det. Jeg tror at frigjøring fra hierarkiene er en del av den gjenopprettelsen av Jesu menighet som startet ved reformasjonen for 500 år siden.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nå synes jeg du viser litt uvitenhet om de katolske og ortodokse som vi tross mye rart, også har en del å lære av.

Men noe jeg ikke skjønner er at du påstår dette vil være kirkesamfunnenes fall.

Både pinsebevegelsen, Misjonsforbundet, og Baptistsamfunnet er ikke-hierkiske\kongresjonalistiske trossamfunn.

Ettersom man har en del felles ressurser å benytte seg fra, og at det blir et større nettverk med forskjellige slags menigheter tror jeg det kan være en styrke å stå i et nettverk som en av disse.

Misjon er jo blant tingene det kan være lurt å stå sammen om. Det er også lurt å ha noen som kan representere nettverket man er en del av offentlig på nasjonalt, og forsåvidt internasjonalt nivå.

Blant kongreasjonalistene dreier ikke det seg om tradisjonelle "ledere", men de som skal jobbe for menighetene for å fremme deres interesser. (der er altså ikke apostler, biskoper, eller paver.)


Ellers finnes det jo et slags nettverk det ikke ser ut til at du har nevnt.

Norske Husmenigheter. (de har egen hjemmeside.)

Jeg synes riktignok ikke det ser særlig interessant ut av en rekke grunner.


Jeg vil foresten takke for denne bloggen som har fått meg på tanken om å starte en husmenighet.

Det krever riktignok en del planlegging, og lar seg ikke gjøre av seg selv inn i det miljøet jeg vil ha husmenigheten der det er lett å skremme folk, og krever høy personlig troverdighet. (hovedsakelig folk som ikke bekjenner seg som kristne.)

Men det burdte jo ihvertfall finnes et forum for gjensidig støtte, hjelp til å løse spørsmål osv.

Kanksje lignende det housechurches.org eller hva det er som har et godt forum.

Det er mye tryggere å starte en husmenighet om man med det samme kan få støtte av et litt mer etablert miljø, og se at det er flere med erfaringer man kan dra nytte av.

Mennesker trenger jo også å bli lagt merke til, og annerkjent. Noe man kan få til gjennom et nettverk.

Det som har tent ilden for min del er eksemplene du kommer med fra egen husmenighet, som er nettopp det jeg mener en menighet skal handle om.

Dette ble rotete, men... Et slikt nettverk kan jo etableres i sammarbeid med et kirkesamfunn. Det vil ha en rekke fordeler. (Jeg vil anbefalle Misjonsforbundet, eller Baptistsamfunnet da pinsebevegelsen er mer eksklusive i hva de krever av teologien. En pinsemenighet kan bli med i misjonsforbundet\baptistsamfunnet, men en misjons-\baptist-menighet kan ikke nødvendigvis bli med i pinsebevegelsen bla. pga. synet på åndsdåp.)

Are Karlsen sa...

Anonym,

Takk for svært hyggelig kommentar!

Du må gjerne gi meg info om katolske og ortodokse. Mine kunnskaper er helt klart mangelfulle.

Dessuten må jeg gi deg prinsippielt rett når det gjelder at ikke-hierarkiske eller kongregasjonalistiske strukturer også kan være kirkesamfunn. Men det er vel slik at interne hierarkiske strukturer i menighetene og instanser utenfor bidrar til dannelsen av kirkesamfunnet?

Ellers virker det som om du har mye interessant kunnskap også om kongregasjonalismen, som det hadde vært interessant å få del i.

Å stå alene er ikke bra. Selv har jeg et stort sosialt nettverk på mitt hjemsted, som betyr mye for meg. Både mitt personlige og mitt "kirkelige" nettverk er for tiden kun basert på personlige relasjoner.

Når det gjelder hvordan et husmenighetsnettverk skal se ut, har jeg ikke forsøkt å lage noen teoretisk modell ennå. Er ikke sikker på om jeg er den rette for det, heller.

Jeg har konsentrert meg på følgende:

1) definere de verdier jeg ønsker en husmenighet skal være basert på (ikke ferdig)
2) etablere et fellesskap (med husmenighetsverdier)
3) bruke tid og ressurser på de mennesker Herren har gitt til fellesskapet
4) bygge relasjoner med likesinnede (uansett hvor)
4) "blogge" liv og erfaringer

For et par år siden prøvde jeg å få kontakt med folk bak "Norske Husmenigheter" uten å lykkes. Informasjonen på sidene deres er ikke oppdatert siden 2002, selv om forsiden sier noe annet.

Jeg synes dine tanker om behovet for nettverk, web-site, etc. er veldig gode. Det er mulig jeg tar et initiativ til en weekend for interesserte i Sandefjord. Dersom det tas andre initiativ, blir jeg svært glad for info.

Ellers hadde det vært hyggelig å treffe deg. Eller få din epost-adresse. Alternativt kunne vi chatte.

Veldig hyggelig å høre at mine erfaringer sålangt har vært til inspirasjon!