torsdag, mars 02, 2006

Menighet starter tjenertrening etter å ha lest bloggen

Bilde 6
Søking på Google
Foto: Are Karlsen

Dersom du søker på ordet tjenertrening på Google, får du ett treff.

Idag fikk jeg en hyggelig hilsen. En menighet starter med tjenertrening etter å ha lest denne posten på bloggen min. Dersom du idag søker etter begrepet tjenertrening på Google, får du opp ett treff - min blogg. Vedkommende jeg snakket med håpet at hans menighet snart også ville komme opp under søkeordet tjenertrening.

Å gi begrepet tjenertrening et konkret innhold, må være en av de mest spennende teologiske oppgavene akkurat nå.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

3 kommentarer:

Sjur Jansen sa...

Tjenerkurs, timeplan:
• Når er jeg viktig.
• Det største problemet for tjenere i dag.
• Det største problemet for menigheter i dag.
• Hvorfor verdier er viktigere enn visjoner.
• Hvilke verdier bør en tjener ha.
• Hvilke holdninger og ordninger må en tjener kvitte seg med.
• Hvordan se enkeltmennesker.
• Hvordan bygge mennesker.
• Hvordan gi kjærlighet mer effektiv og presist uten å øke innsatsen.
• Flytting av min og din tid.
• Hvorfor virkelige tjenester er bedre enn virkegrenstjenester.
• Hvorfor en samtale er bedre enn en preken.
• Hvordan kvitte seg med materielle menighetsverdier og veksle dem inn i mer kjærlighet.
• Hvordan åpne hjemmet.
• Grenser når du åpner hjemmet.
• Hvordan starte husmenighet sammen med noen.
• Hvordan døpe selv.
• Hvordan lage gode middager.
• Hvordan kombinere måltid og nattverd hjemme.
• Hvordan be.
• Hvordan og hvorfor samarbeide med andre husmenigheter.
• Forskjellen på sjef, leder, venn og tjener.
• Hvorfor tjenere gjerne er fulle av initiativ og motivasjon som de deler.
• Hvorfor tjenere ikke har gjennomskjæringsrett overfor andre.
• Hvordan bygge forholdet til Gud, andre og seg selv.
• Hvorfor en tjener ikke kan være en toppleder for en menighet.
• Hvorfor en tjener gjerne kan være hyrde.
• Hvorfor og hvordan en hyrde bør kjenne uka til de andre.
• Hvordan finne sin nådegave og leve ut den.
• Hvordan tjenestenes hovedpreg kan og bør bli mellommenneskelige forhold.
• Hvordan rammene påvirker oss.
• Hvorfor sette terningkast på sine fellesskap.
• Hvordan snakke om været.
• Hvordan snakke privat.
• Hvorfor noen tjenere kan ha styringsoppgaver for prosjekter.
• Hvilken ikke-hierarkisk struktur er bra for tjenere og for menigheten.
• Hvorfor det er bedre at en hel menighet gjør tjeneste sammen istedenfor at virkegrener. gjør det.
• Når blir en menighet så stor at tjenere står i fare for å erstattet med ledere.
• Forskjellen på å ha ansvar for noe og være leder for noe.
• Hvordan fellesbeslutninger og personlig initiativ kan gå hånd i hånd.
• Hvorfor lederskap bør utøves i kristne prosjekter og organisasjoner og ikke i menigheter.
• Hvorfor målet er at alle skal bli prest.

Det er gøy å være med på en ferd der vi tar for oss menighetslivet helt fra bunnen av. Vi gjør sikkert noen bommerter, men retningen er riktig. Da jeg skrev listen over, tenkte jeg for eksempel at det kanskje er feil å ha klasseromsundervisning. Vi ønsker jo mindre prekener og retorikk, og mer samtale. Derfor er kanskje tjenerkurs feil. Men det gjelder å ikke gå fra den ene grøfta til den andre. Poenget må være at menighetens GRUNNLEGGENDE FELLESSKAP ikke er i form av klasserom (tradisjonell gudstjeneste). Men det kan godt være klasseromsundervisning på andre kristne arenaer. Når det er sagt, må det også vurderes hvor effektiv klasseromsundervisning egentlig er når det gjelder å formidle et verdisyn. Men praktiske tips går uansett greit.
Jeg legger derfor til et punkt:
• Hva menes med menighetens grunnleggende fellesskap

Are Karlsen sa...

Et fantastisk bidrag!

Du viser hvor spennende dette er.

Som du er inne på: Pedagogikken vil også bli påvirket av verdiene Fellesskap, Tjenerskap, Underordning, Dialog, Relasjoner, Kropp, Tjenestegaver, Gjennomsiktighet, Toleranse.

Jeg tror det kan bli en spennende pedagogikk. Jeg leser faktisk en bok som handler om dette: A Theology of Christian Education. Den handler om livet i en menighet.

sjur@byggemennesker.no sa...

Jeg har gjort et forsøk på å definere forskjellen på ledertrening og tjenertrening. Så langt har jeg kommet frem til dette:

Først må man skille mellom kurs og trening. Kurs er skippertak. Trening er daglig personlig påvirkning.

KRISTEN LEDER: Opptatt av å bygge en kristen organisasjon og av hvordan man kan få mennesker til å blomstre og arbeide innenfor den visjonen lederen er tent på, samt innenfor lederens rammer og hierarki.

KRISTEN TJENER: Opptatt av å bygge mennesker og av hvordan disse kan blomstre slik at de bygger andre. Da vil Gud bygge menigheter ut av dette.

LEDERTRENING: Daglig personlig påvirkning fra en leder slik at de som er under lederen selv kan lede de som er under der igjen. Daglig påvirkning kan skje blant ansatte i kristne organisasjoner, men lite blant frivillige. Frivillige i menigheter og organisasjoner møtes for sjelden. Ledertrening betyr derfor ofte at en form for betaling (ansettelse) ofte må være inne i bildet.

TJENERTRENING: Daglig personlig påvirkning som tjenere har på hverandre i tjenerbaserte menigheter, dvs i ikke-hierarkiske menigheter. Målet er å bygge hverandre og andre og motivere hverandre til å lytte til Gud og spre kjærlighet og evangeliet. Dette skjer i gjensidig underordning og i dialog og fellesskap, ikke i form av klasseromsundervisning, enveiskommunikasjon og embeder. Slik daglig personlig påvirkning med gjensidig underordning er ikke mulig i store menigheter.

HVERT TIL SITT BRUK: Jeg er for både ledertrening og tjenertrening. Men dette må skje på hver sin arena. Kristne organisasjoner kan spre mye kjærlighet. Her er det bra med ledertrening.

Men menigheter har ikke som oppgave kun å spre kjærlighet eksternt. I menighetslivet skal man også bygge hverandre internt - i gjensidig underordning. Da trengs tjenertrening.

Se flere definisjoner her:
http://www.byggemennesker.no/tjenertrening.html