mandag, mars 20, 2006

Husmenighetskonferansen: Enten hjemme eller på stadion

Her kommer dagens knippe av Wolfgang Simson-sitater:

- Bygninger representerer ikke en verdi for menighetene. De er tvertimot en byrde og hindring.

- Husmenigheter kan selvfølgelig variere med å samles på restaurant, MacDonalds, etc.

- Menigheten samles enten i hjemmene eller på stadion. Våre stadioner og idrettshaller venter på at de kristne skal ta dem i bruk. Det ideelle er å komme sammen til celebration ikke oftere enn hver tredje måned. Blir det oftere ramler man erfaringsmessig ned i gamle spor.

- Celebration brukes blant annet til samfunnskontakt. Politikere og media inviteres og samlingene brukes til å samle inn penger til sosiale formål i lokalsamfunnet.

Technorati Tags: ,


Share/Save/Bookmark

1 kommentarer:

Sjur Jansen sa...

Jeg trodde jeg var radikal da jeg foreslo å møtes som "stormenighet" bare én gang i måneden. Jeg reduserte jo med det gudstjenestens verdi med 75 %. Men hver tredje måned??

I mitt opplegg skulle husgruppene/husmenighetene dele opplevelser i storsamlingen. Hvis man skal ha storsamling kun hver tredje måned, synes jeg at husmenighetene i løpet av de to andre månedene bør treffe hverandre i grupper på 2, 3 eller 4. Det er viktig at husmenighetene står i et nettverk og besøker hverandre. Altså ikke bare treffes som storsamling i en idrettshall, men som mellomstor samling som får plass i et romslig hjem.