onsdag, mars 15, 2006

Ulf Ekmann er tydelig på hierarki igjen

6216 Ekman Ulf
Ulf Ekman
Foto: Korsets Seier

Jeg tror ikke det er mange steder det idag føres en debatt om hierarki i menigheter. Jeg melder stadig noe om dette temaet her på bloggen. Noen tenker kanskje at det har hengt seg litt opp for meg på det området.

Hva jeg kanskje ikke så klart får fram, er at jeg uttaler meg ikke om praktiske forhold i dagens menigheter. Har man først etablert en foretakskirke, må man ha et hierarki for å få tingene til å fungere. Jeg er imot foretakskirker nettopp fordi de betinger et hierarki. Hierarkier utstråler verdier som ikke er bibelske, etter min mening. Hierarki ødelegger også fellesskapet blant kristne.

Nå aktualiserer Ulf Ekmann temaet menighetshierarki på nytt under en lederkonferanse i Fredrikstad i helgen, hvor han ifølge Magazinet uttalte:

Ekman trakk frem tre ord han mener er elementer som beskriver hvordan menighetsledelse skal legges opp: "Hierarki", "demokrati" og "individualitet".

– Hierarki er ikke noe populært ord i den tiden vi lever i. Men Bibelen er veldig klar på at noen settes over andre til å lede. Samtidig må det finnes et aspekt av demokrati. Man kan kanskje like gjerne kalle det medansvar eller medinnflytelse fra menighetsmedlemmene. Så gir individualiteten, det at vi alle er ulike og har ulike gaver, en voldsom styrke til menigheten, forklarte Ekman.

Det er ikke lenge siden det dreide seg kun om hierarki i trosbevegelsen. Nå er det kommet inn et element av demokrati, et ord som var foraktet i trosmenigheter bare for få år tilbake. Ulf Ekmann-eide Magazinet harsellerte med for eksempel pinsemenigheter som har en demokratisk foreningsstruktur. Men så gikk det ikke mange årene før Levende Ord, en menighet i Ulf Ekman-sfæren ble rystet i sine grunnvoller nettopp på demokrati-spørsmålet. Det er naivt å tro at man kan bygge en kristen organisasjon i Norge idag uten å gi medlemmene demokratisk innflytelse. Det varer ikke lenge og det begrenser organisasjonens utvikling.

Det nettverket av husmenigheter som jeg ønsker å være knyttet til, skal ikke bare være demokratisk, det skal også være ikke-hierarkisk.


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Tore Lende sa...

VERDIER
Are skriver:
"Jeg er imot foretakskirker nettopp fordi de betinger et hierarki. Hierarkier utstråler verdier som ikke er bibelske, etter min mening. Hierarki ødelegger også fellesskapet blant kristne"

Jeg tror dette er nær kjernen. Matt 23,8-11 som fokuserer på at vi ikke skal la oss kalle ledere, lærere, pastor etc..Begrunnelsen er
"for dere er alle brødre"

Jeg husker jeg snakket med en pastor om dette - en som fokuserte sterkt i "alle" møter:

"Gud satte i menigheten noen til apostler, profeter etc..."

Jeg siterte Matt 23.8 og han utbrøt forskrekket: "--men det står ikke i Bibelen?"

Dette illustrer vel hvor selektive vi er i vår bibelfortolkning!! Jeg undrer meg på om det er andre områder vi er like selektive? Jeg har fått en mer ydmyk og spørrende holdning til mange spørsmål de senere år.

Det kan synes som foretakskirkene i sin struktur er en grunnleggende fornektelse av sentrale Jesus-verdier?

Sjur Jansen sa...

Are, jeg følger deg når du sier ikke-hierarkisk. Men demokratisk?

Demokrati og hierarki går ofte hånd i hånd. Demokratiet bestemmer hvem som skal bli musikkleder, og så har man fort et hierarki.

Selv et demokrati uten hierarki, slik du beskriver, har uheldige sider.

La oss si at husmenigheten har samlet inn 10.000 kroner til fattige. Så klarer ett av medlemmene å overbevise 51 % av de andre medlemmene at pengene heller skal brukes på en menighetsfest. Hvis menigheten har demokrati som grunnmur, blir det avstemning og alle pengene går til menighetsfest.

Hvorfor ikke elskekrati? Da må man som venner diskutere seg frem til en løsning. Kanskje vil man da ende opp med at halvparten av pengene går til fattige (som var intensjonen da medlemmene åpnet sine lommebøker) og at den andre halvparten av pengene går til festen. Eller en annen løsning som elskekratiet finner frem til.

Mer om dette her: http://www.byggemennesker.no/ikkedemokrati.html