torsdag, mars 30, 2006

Frihet

Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

(Paulus’ andre brev til korinterne 3:17)

Det er lenge siden jeg hørte noen legge ut dette skriftstedet. Det finnes en frihet i Kristus, men hvilken praktisk tillempning får den i våre liv? Og i våre fellesskap? Jeg opplever at mange kristne er bundet. Man blir sittende og vente på menighetens lederskap, på pastoren, på eldsterådet. Man venter på å bli sett, oppdaget, gitt en oppgave.

I Guds rike finnes det ikke noe hierarki som binder oss. I Guds rike råder den Hellige Ånd. Og Han gir oss frihet, lærer Guds Ord. De kristne er i behov av frigjøring. Frigjøring fra strukturer som binder. Strukturer som tar vår tid og våre midler og hindrer oss i å gå inn i det livet Jesus kaller oss til.

Det skjer en bevisstgjøring idag blant mange kristne når det gjelder hierarkiets makt i menighetslivet. Det er ikke menighetslederne som er opptatt av dette. Forandringer på dette området kommer ikke til å skje fra toppen i våre menigheter. Det er vanlige kristne som reiser seg og går inn i Åndens frihet.

Åndens frihet er ikke et vakum. For at ikke Åndens frihet skal bli illusorisk og en mulighet for kjøttet, det vil si menneskenaturen, må vi gi oss til Kristus og hverandre i tjeneste og gjensidig underordning.

- Det er mer land å innta, skal være de siste ordene til pinsepioneren T. B. Barratt.


Share/Save/Bookmark

2 kommentarer:

Turid Sunde sa...

En liten stund siden jeg leste dette, men kommer tilbake nå. Det er som å lese om årene som har gått.Nå er det viktig å ta ansvar for sitt eget liv. Det er så hærlig frigjørende at det er mitt ansvar-alt sammen! Da trenger jeg ikke vente på andre enn Guds ledelse. Og så har jeg ingen å skylde på. Det er frihet!
Selvfølgelig har vi ansvar for hverandre som tjenere, men jeg må selv ta ansvar for mitt liv.Da blir forholdene i "flokken"-hva den nå enn kalles, satt i rett skikk.
Denne friheta kan vi trygt gi videre til andre, for den vil føre til et bedre liv, et liv med mer mening, et liv der mitt forhold til meg selv vil bli mye bedre på en sunn måte.
Skulle ikke vi være like rause med frihet og tillitt som Gud selv? Han tok en sjans og skapte oss med fri vilje.Har vi noen større verdi å føre videre enn den Han viste?

Are Karlsen sa...

Turid,
Det gjør veldig godt å lese det du skriver.

Må Herren bevare deg og dine!