mandag, mars 13, 2006

Husmenighetskonferansen: Hos imperiebyggerne i Bergen

DSC00105
Kristent Fellesskap, Bergen
Foto: Are Karlsen

Kristent Fellesskap startet som en husmenighet - men har i likhet med mange hierarkiske husmenigheter utviklet seg til en tradisjonell foretakskirke.

Husmenighetskonferans- en forrige helg ble avholdt i Bergen - byen hvor man forsøker å bygge åndelige imperier ved hjelp av såkalte apostoliske "nettverk".

Det finnes tre apostoliske "nettverk" i Bergen: Enevald Flåtens, Doulos-nettverket, ledet av apostel Reidar Paulsen i Kristkirken og Kristent Nettverk ledet av apostel Noralv Askeland, eller muligens en for meg ukjent apostel i England. (Kanskje den høyst charmerende, engelske retorikeren Keri Jones som jeg hørte søndag formiddag i Kristent Fellesskap med det giftige budskapet "Du går ikke trygg noe sted dersom du er ulydig mot Guds budskap uttalt gjennom et menneskes munn" er den øverste apostelen for Kristent Nettverk? Hans budskap hadde ikke vært på langt nær så giftig, dersom han med ett eneste ord hadde antydet at Bibelen lærer oss å prøve alt.)

Jeg setter nettverk i anførselstegn, fordi man bruker begrepet nettverk på en litt annen måte en hva som er vanlig. Det ville etter min mening vært riktigere å kalle det "apostolisk organisasjon", men det høres ikke like fint ut i vår postmoderne tid. Min begrunnelse er at man bygger et klart hierarki, en organisasjonsmessig overbygning over menighetene.

Dette er et spørsmål Pinsebevegelsen har debattert i all sin tid, og fortsatt debatterer. Pinsebevegelsen har tradisjonelt avvist alt som kunne smake av organisasjon over menighetene. Man tilstrebet en Åndens enhet framfor en organisasjonsmessig enhet. Og man var redd for at en organisasjon ville bidra til å utslukke Ånden. For at Åndens innflytelse skulle bli reell, måtte menighetene være frie og selvstendige.

Og på dette nivået fungerer faktisk Pinsebevegelsen best. Stadig flere pastorer ønsker å slutte seg og sin menighet til dette organiske, uorganiserte fellesskapet. Selv Enevald Flåten lekte med tanken, og Pinsebevegelsen er i vinden.

Det man ikke har vært like opptatt av innen Pinsebevegelsen, er den enkelte kristnes frihet. Det vil si at man har ikke hatt noen debatt om hvorvidt man skulle bygge hierarkiske organisasjoner i menighetene og under pastorene. Når man først har akseptert at den enkelte kristne hører hjemme i et hierarki, er det mye lettere å akseptere at menighetene også hører hjemme i et sådant.

Og der er dagens apostoliske nettverk eller organisasjoner som jeg vil kalle dem. Ett av dem, Kristent Fellesskap eller Kristent Nettverk, begynte som en husmenighetsbevegelse, men har endt opp i en tradisjonell foretakskirke, med de samme "sykdommer" som en hvilken som helst foretakskirke. Det finnes flere menigheter i Norge med samme historie, som for eksempel Nettverkskirken i Oslo og Kristen Tjeneste i Stavanger. Hierarkiet, kirkebygningen og pastoren kveler den opprinnelige visjonen om husmenigheter i nettverk.

Hvorfor? Fordi lederen av et religiøst hierarki alltid, a-l-l-t-i-d, vil ha en prekestol. Og han vil ha så mange som mulig foran den prekestolen. Beviset på framgang og Herrens velsignelse er at skaren foran hans prekestol vokser. Dermed må man ha en dyr kirkebygning og andre ansatte som kan assistere pastoren. Alle ressurser og lederskapets oppmerksomhet blir brukt på pastorens store show, istedet for på det dynamiske livet i hjemmene.

Grunnen til at vi i den nye husmenighetsbevegelsen ikke vil høre snakk om lederskap og hierarki, er først og fremst fordi Guds Ord er glassklart på dette området, men også fordi historiens spor skremmer - også den nære historien. Vi vil istedet framelske Åndens organiske vekst i små husmenigheter som vokser, ikke ved at de blir store og bygger dyre kirker og ansetter mange prester og pastorer, men ved at de planter stadig flere husmenigheter.

Nøkkelen her er det sentrale bibelske begrepet tjenerskap. Når tjenerskap byttes ut mot lederskap, har man plutselig et hierarki. Og har man først et hierarki er det ikke lenge før man har en prekestol. Og har man en prekestol er det ikke lenge før man har en kirke. Og har man en kirkebygning er det slutt på Åndens grenseløse dynamikk og stagnasjonen setter inn.

Vi i den nye husmenighetsbevegelsen er drømmere. Vi drømmer fordi vi har sett. Vi har sett noe i Guds Ord. Og vi har sett litt hva Gud gjør når vi følger Hans Ord. Og vi vil ha mer av dette. Mye mer. Dessuten er dette ingen drøm vi ønsker å legge copyright på. Den er fri for kopiering.

Technorati Tags: , , ,


Share/Save/Bookmark

6 kommentarer:

Anonym sa...

Husmenigheter er ikke bibelsk
------------------------------

Jeg tror ikke vi kan snakke om at husmenighet er bibelsk. Det å være en Jesu etterfølger er en livstil, en måte å leve på, en måte å relatere til Herren og til andre. Når Jesus dro rundt med disiplinene var de en ambulerende "menighet". Hvorfor da husmenigheter? Trolig fordi nesten enhver annen struktur vil være et hinder for å leve menighet? Leve Jesus-liv?
Strukturene taler i seg selv - de forteller noe om Guds vesen og natur - og evangeliet. De gjør noe med oss

Strukturene er ikke likegyldige --
Og vi bør være ydmyke og spørre hvilke "strukturer" er et bilde av Gud på jorden? En husmenighet kan fort bli det samme som en "kirke-menighet" Eller foretaksmenighet. eller aktivitetsmenighet?

Jeg tror vi ble noe i nærheten av en vanlig menighet på 70-tallet fordi om vi ivret for husmenigheter?

Ellers - det er utrolig spennende det som skjer - og det som Herren trolig gjør i dag!

Full av forventning og håp
En bror i takknmelighet
Tore Lende

Are Karlsen sa...

Jeg er helt enig i at strukturene man velger og relasjonene i et fellesskap er helt avgjørende.

Det ligger veldig sterke føringer i strukturer og måten vi samles på som påvirker fellesskapet og holdninger over tid.

Steinar Lofnes sa...

Takk for sist!

Gammelt innlegg det her.. Vet ikke om du leser kommetarer på så gamle ting. Men tydelig at du ikke kjenner til hvordan ting fungerer i Doulos Nettverket. Foreslår at du sjekker det opp tydeligere før du uttaler deg så sterkt om det. Det er vesentlige forskjeller på f.eks. Kristent Nettverk som er tydelig organisert og hierarkisk, og på Doulos Nettverket som er minimalt organisert og sterkt relasjonsbasert. Jeg er en del av Doulos Nettverket, å kalle det hierarkisk er temmelig drøyt :)

Hilsen Steinar Lofnes

Are Karlsen sa...

Steinar,

Jeg vil lære mer om hvordan Doulos-nettverket er organisert. Kan du gi meg noe info?

Bjørn Inge sa...

Steinar kan nok svara meir på korleis dette i praksis fungerer. Eg er ikkje medlem i Doulos.
Men- i tilfelle du ikkje har sett det - dei har ei eiga nettside:

http://www.doulos.no/

Her står det blant anna- om verdiar:

"Doulos-nettverket skal ikke erstatte lokalmenighet eller diktere dens visjon og verdier. Men følgende verdier er med på å binde oss sammen:

Bibelen – de hellige skrifter i Det gamle og Det nye testamente som Guds ord til oss

Den Hellige Ånds tjeneste i den troendes og menighetens liv og tjeneste

Relasjoner – samfunnet med Gud og de helliges samfunn i og på tvers av menighetsgrensene

Relasjoner mellom ledere bygget på nærhet og tillit

Menighetsplanting

Enhet – primært praktisert på lokalplanet

Menn og kvinners likeverd og den klassiske tjenestedeling hvor menn ivaretar den åndelige ledelse av menigheten.

Dåp som forener oss med Kristi død og oppstandelse og nattverd som gir oss samfunn med den levende Kristus gjennom hans legeme og blod "

Kommentar:

I det tidlegare "Kristkirkenettet" som vart avløyst av Dolous var det berre menigheter med luthersk dåpssyn som var med.I Dolous er det ikkje eit slikt krav. Men for at ei menighet skal vera velkommen som medlem, må den dela dei overbevisningane som bind fellesskapet saman td. at "menn ivaretar den åndelige ledelse av menigheten".

BIM

Are Karlsen sa...

Reidar Paulsen har vært omtalt som apostel i Doulos-nettverket. Hva innebærer dette i praksis?