torsdag, mars 23, 2006

Husmenigheter verden over

I løpet av de siste 10 år har det vokst fram 170.000 husmenigheter i verden utenom Kina.

Den raskest voksende misjonsbevegelsen i den arabiske verden er en husmenighetsbevegelse startet av svenske og norske pinsevenners IBRA Radio. Wolfgang Simson assisterte IBRA Radio i å utvikle radioprogrammet "Church in your House". Programmet lærer kristne arabere å danne husmenigheter. Dette startet i 1997. Innen år 2000 var det etablert 500 husmenigheter takket være dette programmet. Idag er tallet 3-5000 husmenigheter. Målet er å etablere 50.000 menigheter i den arabiske verden.

Det samme gjelder Israel: På fem år har en husmenighetsbevegelse startet av en omvendt muslim vokst til 50 husmenigheter.

Det er store husmenighetsbevegelser i India. I Pakistan vokser det også opp nettverk av husmenigheter. Det er sannsynligvis ikke lenge før vi får se at pakistanere fra Vesten som besøker hjemlandet, blir vunnet for Kristus av sine nyomvendte slektninger, og at de danner husmenigheter i Vesten.

Technorati Tags:


Share/Save/Bookmark

0 kommentarer: