torsdag, mars 16, 2006

Husmenighetskonferansen: Nikolaittenes gjerninger

På husmenighetskonferansen hadde Wolfgang Simson en uannonsert avdeling på 8 minutter om Nikolaittenes lære. Jeg fikk tatt opp hele denne avdelingen på video med mitt digitalkamera. Sekvensen er vel verdt å høre på, både fordi han har en interessant og radikal undervisning om dette temaet og fordi den gir et innblikk i Simsons måte å undervise på.

Simson viser at Nikolaittenes lære handlet om hierarkier i menighetene. I Johannes Åpenbaring sier Jesus dette om Nikolaittene - i budskapet til menigheten i Efesos:

Men du skal ha ros for at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

I budskapet til menigheten i Pergamon:

Du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.


Wolfgang Simson underviser
Video: Are Karlsen

Jeg var så heldig å få fanget Wolfgang Simson uhyre interessante undervisning om Nikolaittenes lære på denne videoen som varer i 8 minutter. Nikolaittene etablerte hierarkier i menighetene, og Jesus sier til menigheten i Efesos at han hater det.

På meg virket det ikke som om denne sterke undervisningen fra Simsons side, gjorde nevneverdig inntrykk på apostel-hierarkiene i Bergen. I en samtale med en av lederne fikk jeg følgende melding: "Men det er da ikke snakk om frie, uavhengige menigheter. Vi snakker om menigheter i et apostolisk nettverk". Samtidig roste de Wolfgang Simson i høye toner.

Man forsøker så godt man kan å kamuflere at man snakker om hierarkier ved å bruke andre ord. Men dersom man blir kristen i Bergen, så overgir man seg først til Jesus Kristus, og så må man ta stilling til om man skal overgi seg til apostlene Norvald Askeland eller Reidar Paulsen eller til Enevald Flåten.

I Bergen er det ikke bare slik at apostlene hører og hører, men hører ikke, de leser og leser, men ser ikke. Se bare hva Paulus skriver:

Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Enevald», mens andre sier «til Norvald», «til Reidar» eller «til Kristus». Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Enevald som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Norvalds’ navn?

Hierarkisk tenkning sitter så sterkt i alle typer kristne og i alle menigheter, at foreløpig er det bare noen få særinger som er opptatt av dette. Men dette er et framtidig nøkkelpunkt for utviklingen både av menighetenes liv, felleskapenes liv og den enkelte kristnes liv.

Technorati Tags: , , ,


Share/Save/Bookmark

14 kommentarer:

Tore Lende sa...

NOEN FÅ SÆRINGER

Du skrev:

"Hierarkisk tenkning sitter så sterkt i alle typer kristne og i alle menigheter, at foreløpig er det bare noen få særinger som er opptatt av dette."

Da måtte jeg tenke på at jeg trolig har vært opptatt av dette i snart 40 år.

En særing?

For meg passet dette godt med min forståelse av vennesamfunnet på bedehuset. Jeg tror Hans Nielsen Hauge hadde en sterk forkynnelse av disse sannheter - har lest noen av hans skrifter.

Men det var trolig en "predikant" med bakgrunn i "Frie Venner", Anton Eik som banket dette med Nikolaittene inn i meg. Han ble vel oppfattet som en urokråke og utfrosset i/fra "Frie Venner" - han motsatte seg alt som minnet om kirkesamfunnstenkning.

Jeg husker hans brennende Kristus-vitnesbyrd - hans Kristusbegeistring - hans nære relasjon - hans livsfelleskap med Jesu død og oppstandelse. Hvis jeg skal beskrive Anton med få ord, må det bli:

"FOR MEG ER LIVET KRISUS"

Han kunne juble, gråte, rope og omfavne alle rundt seg i begeistring. Da jeg på hans siste år avla han noen besøk, alt for få, strålte, gråt og jublet han mot meg. "Velkommen kjære broder..."

Så ekte -- og så virkelig.

Det var også ting med Anton jeg ikke forsto - han kunne være så streng i sin avstandtagen til "verden" og "verdens ånd"

Meg jeg ville bare minnes min venn som døde for snart 10 år siden - jeg vil ære ham. Jeg er takknemlig for at jeg kjente ham. Han ga meg noe ved sin måte å være på.

Pastor Torp sa...

Utrolig svakt belegg for undervisning om "nikolaittenes gjerninger". Flott at du legger det ut i sin helhet, Are, så man selv kan vurdere samtlige 8 minutter. Samtidig er jeg betenkt over din nokså nedlatende kommunikasjon om de Noralv, Reidar og Enevald - hvis jeg forstår deg rett. Et problem jeg har observert i maaaange husmenighets- og cellemenighets-bevegelser de siste årene er en elitisme der man ikke levner "de andre" særlig ære og respekt. Hvis en sånn elitisme (som minner om en hovmodig hierarkisme) får snike seg inn, endog i en liten husmenighet, kan det bli nokså trangt og uggent for en kjempende nyfrelst, vil jeg tro....

Are Karlsen sa...

Tore,
Ja, jeg tror vi har mange skatter å hente fra den gamle bedehuskulturen. Også de tidlige Frie Venner hadde interessante holdninger, noe jeg tok opp i posten http://arekarlsen.blogspot.com/2006/01/hei-nordquelle-her-har-du-en-disippel.html

Are Karlsen sa...

Pastor Torp!
Bibelens lære om tjenerskap og gjensidig underordning er det vesentligste elementet her. Dernest finner jeg betydningen av navnet Nikolai interessant, men ikke vesentlig.

Dersom min kommunikasjonsform i forhold til "autoritetene" virker nedlatende, beklager jeg det. Dersom noe av det jeg sier er riktig, påhviler det "autoritetene" et stort ansvar i forhold til de menneskene de har påtatt seg å lede og den Herre de har påtatt seg å representere. Med ønske om ikke å virke nedlatende, vil jeg påpeke at det burde bekymre deg mer.

En ny forkynnelse om kirkelig lederskap og strukturer vil rokke ved autoriteter og posisjoner. Det kan virke både truende og respektløst. Men det må ikke få oss til å holde tilbake vår overbevisning eller dempe vår aktivitet. Det handler om evangeliets framtid i vår nasjon.

Må Herren gi oss nåde til å kjempe med de rette våpen og de rette holdninger!

Pastor Torp sa...

Ja, la oss kjempe med de rette våpen og holdninger!
En av de husmenighets-retninger som vil kunne ha endel å tilføre oss i Norge, er Dove som har sin opprinnelse i Pennsylvania. Larry Kreider valgte å fristille husmenighetene for mange år siden, og resultatet ble stor fremgang i uliker former og skikkelser. Jeg var sammen med Larry Kreider for en tid siden, og ble grepet av hans vidsyn og farshjerte til å slippe løs en ny generasjon. Han synes å ville forene husmenighetenes frihet & individualitet med nødvendigheten av lederskap utover de mange lokale gavene i de lokale, små husfellesskapene. Har du, Are, eller andre som begeistres og utfordres til reformatorisk nytenkning om menigheten, lest noen av Larry Kreiders bøker?

Are Karlsen sa...

Desverre, jeg har ikke anskaffet noen av hans bøker. Men han ser åpenbart ut til å ha mye å bidra med.

Tore Lende sa...

ELITETENKNING?

"This is what God is saying"

Jeg har nettopp lest om Billy Grahams aksjon etc - "God Bless Our Troops" Det synes å være en elitetenkning på et helt feil grunnlag. Fjernt fra Jesu forkynnelse?

Hvis Torp har rett - så er det grunn til selvransakelse og omvendelse. Men vi kan ikke gå så langt at vi ikke kan konkretisere noe?

Jeg har selv gått i meg selv - og er blitt anklaget får "elitekristendom". Det har vært tendenser, og jeg tar sterkt avstand fra det. Men det betyr ikke at vi ikke kan godta alt som rører seg i "Jesu navn"

Jeg var i noen grad del av aposteltenkingen på 70-tallet: Bob Mumford, Derek Prince og flere. Bob Mumford har på det sterkeste tatt avstand fra dette - og bedt om tilgivelse.

Jeg har tenkt mye - og må innrømme at frustrasjonen har vært plagsom.

Hva er det vi ofte gjør i Jesu navn?

Anonym sa...

Men var det ikke nettopp det sære og elitistiske med disse tre nettverk Karlsen her nevnte?

Du blir jo ikke elitistisk av på påpeke at man ikke skal være det. Tvertimot. (selv om det kanskje er mulig å bli elitistisk i sin anti-elitisisme.)

Jeg er jo også litt overasket over at nettopp du sier det. Det er ikke nødvendigvis noe galt med å føle seg som en elite.

Jeg tror faktisk dine møter er av det mest elitistiske jeg har vært borti hvor man fikk inntrykk av at denn lille hjord tilstede var den utvalgte elite\front til å utkjempe åndskampen for nasjonen knapt noen andre forstår seg på. (bortsett fra en eller annen baptistmenighet på Sola, og noen andre menigheter.)

Ment som konstruktiv kritikk altså, og det kan jo også hende du mener det er viktig i denne forkynnelsen for bønnekrigere å skjønne hvor viktige de faktisk er eller noe sånt.

Btw. Jeg ber for deg, og den tunge situasjonen du er i.

Jesus elsker deg. (synes merkelignok, denne über-klisjeen var profetisk på et eller annet plan. Antagelig vanlig profetisk oppmuntring.)

Prøver bestandig å være lydig, og drite meg ut halvparten av gangene heller enn å være ulydig...

Pastor Torp sa...

Til Tore Lende om elitisme: Her er det ikke viktig "om Torp har rett". Elitismen sniker seg inn over alt. Jeg syns din selvransakelse virker sunn, Tore. Jeg tror at ikke-hierarkiske strukturer kan hjelpe oss til å avdekke elitisme. Gode strukturer er viktige, og kan bli et hjelpemiddel til å tilrettelegge for LIV & VEKST. Selv er jeg sterkt involvert i apostoliske nettverk internasjonalt, men her har mye skremt meg. Derfor betoner jeg sterkt et apostoliske nettverk bør først og fremst være relasjonelle. Kontroll & manipulasjon kan imidlertid snike seg inn over alt. Det er syndens vesen - intet mindre.

Anonym sa...

Forrige post var til Torp...

Pastor Torp sa...

Hvem er "anonymous" som uttaler seg i denne tråden? Jeg snakker aldri med anonyme mennesker... :-)

Tore Lende sa...

Hei broder Åge Torp,
hyggelig å treffe deg her på nettet. Ja, elitetenkning og maktmisbruk er en del av syndens vesen og den ligger oss "for hånden" - derfor er det viktig at vi er på vakt og oppmerksomme og har en forkynnelse og praksis som motvirker det. Jeg er for tiden i i "en null-stilt" fase hvor jeg forventningsfull er klar til kamp på en forsterket måte.
Og jeg ønsker å ha samarbeid med alle som av hjertet bekjenner Jesus som Herre med korset i hjertet og hodet.

Pastor Torp sa...

Jeg setter oppriktig pris på å være delaktig i en slik kommunikasjon også med deg, Tore! Din bror i Herren, Jan-Aage

Turid Sunde sa...

Pastor Torp .
Bare et spørsmål. Hva mener du med at en " fristiller husmenigheter"?
Er det ment slik at de virkelig er fristilt så tidligere leder ikke har noe mer kontroll, eller er det på papiret?
Bare lurer på det fordi jeg har sett endel. Enkelte er så " ydmyke" at de gir de andre frihet, og tror de har gitt fra seg kontrollen. Er veldig nysgjerrig på om det virkelig finnes noen som fullt og helt har gjort det . Sluppet ALT.